Finlands befolkningstillväxt är svag – i Sverige stiger siffrorna

Nativiteten var rekordlåg i Finland under årets första hälft. Bild: Mostphotos

Siffror som Statistikcentralen publicerade på tisdagen visar att nativiteten var rekordlåg i Finland under årets första hälft.

Den sjunkande nativiteten kan förklaras av att Finland avskilt sig från den nordiska jämställdhetstraditionen, säger Heikki Hiilamo som är professor i socialpolitik vid Helsingfors universitet.

Han säger att man i Finland paradoxalt nog tänkt att en konservativ familjepolitik skulle stöda en hög nativitet.

– Man har stött den så kallade försörjarmodellen, där man utgår från att modern sköter barnen hemma fram till att hemvårdsstödet tar slut.

Siffror som Statistikcentralen publicerade på tisdagen visar att nativiteten var rekordlåg i Finland under årets första hälft. Enligt preliminära uppgifter föddes det 26 517 barn i Finland under januari–juni. Det är den lägsta siffran sedan självständigheten. Nativiteten har sjunkit under en längre tid.

Annorlunda i Sverige

I Sverige har nativiteten däremot varit relativt jämn under de senaste fem åren. Under årets första hälft föddes fyra procent fler barn än under samma period i fjol.

Hiilamo säger att hög nativitet och jämställdhet går hand i hand. I Sverige uppmanas föräldrar att fördela ansvaret för barnen jämnt och Sverige har inte heller något hemvårdsstöd. I Sverige är inte barnskötande en lika könsfördelad fråga som i Finland, säger Hiilamo.

– I Sverige skulle man inte fråga om det är enkelt för kvinnor att kombinera arbete och familj. Där frågar man om det är enkelt för män och kvinnor att kombinera arbete och familj. I Sverige sitter jämställdhetsideologin mycket djupare och man diskuterar könsroller på ett helt annat sätt.

Utöver familjepolitiken påverkar även ekonomin nativiteten. Och ekonomin är klart bättre i Sverige.

"Migration är den enda lösningen"

Hiilamo säger att det är oroande att nativiteten i Finland varit nedgående så länge. Han säger att det inte är troligt att situationen ändas snart.

– Om man tänker på försörjningskvoten så är invandring den enda lösningen. Ingen lättnad är att vänta från nativiteten.

Också i det här fallet kan Sverige ses som ett exempel.

– Sverige har lyckats mycket bra med integration och sysselsättning. Landet har visat stor internationell solidaritet men samtidigt lyckats med att själviskt utnyttja migrationen i sin ekonomi.

Hiilamo säger att skräckscenariot är att Finland stänger sina gränser för invandrare samtidigt som nativiteten förblir låg.

– Det skulle betyda att vi blev en mycket nedgående ekonomi och ett nedgående samhälle. (FNB)

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03