Finlands bästa, nej, sämsta kommun

Hur nöjd befolkningen är med sin kommuns service översätts utan betänkligheter till hur lyckliga kommuninvånarna är!

Nyckeltalsmätning, på svenska dessvärre bättre känd som benchmarking, erövrar allt fler samhällsområden och utgör i dag en viktig del av beslutsfattarnas vardag. Följaktligen har även den global...