Finlands Bank stöder coronadrabbade företag med en halv miljard

”Det behövs snabba åtgärder för att säkerställa företagens finansiering, bevara arbetstillfällen och få hushållen att klara sig under coronapandemin", säger Finlands Banks chefsdirektör Olli Rehn. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Finlands Bank reserverar en halv miljard euro för att stödja företag som hamnar i kris på grund av coronautbrottet. Samtidigt sänks kraven på bankernas kapitalbuffertar.

Finlands Bank beslöt om krisåtgärderna vid ett extra insatt möte på söndagen. Minst 500 miljoner euro avsätts för att trygga finansieringen för finländska företag. Åtgärden ska lindra de ekonomiska problem som de nya coronaviruset orsakar.

Besluten har fattats i samarbete med statsrådet och centrala myndigheter, och i dialog med branscherna.

Finlands Bank har också tidigare, 2009–2018, stödköpt inhemska skuldpapper, men upphörde när företagens finansieringsbehov minskade. Nu återupptas verksamheten.

"Det behövs snabba åtgärder för att säkerställa företagens finansiering, bevara arbetstillfällen och få hushållen att klara sig under coronapandemin", säger chefsdirektör Olli Rehn i ett pressmeddelande.

Finansinspektionen uppger för sin del att man i enlighet med Europeiska centralbankens beslut tillfälligt låter bankerna underskrida normala buffert- och likviditetskrav. Syftet är att underlätta deras möjligheter att erbjuda finansieringen till företag och hushåll, och minskar de negativa ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Danske Bank meddelade på söndagen att man utvidgar stöd och rådgivningstjänster till privatpersoner och företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset. Det kan handla om personer som mister sina regelbundna inkomster eller företag som behöver tilläggslikviditet på grund av minskad efterfrågan eller annullerade beställningar. Bland annat kan bolånekunder på begäran beviljas upp till sex månaders amorteringsfrihet.

Tidigare har Nordea meddelat att både privatkunder och småföretag erbjuds amorteringsfrihet i upp till sex månader på grund av coronakrisen.

Läs också: Så ska löntagare, företagare och företag klara sig då intäkterna stryps

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning