Finlands Bank: Högkonjunkturen är förbi

Finlands Bank skriver i sin ekonomiska rapport att det ekonomiska läget fortsättningsvis är instabilt i euroområdet, men banken tror ändå att ekonomin kan fortsätta växa. Bild: Sören Jonsson/SPT

Finlands ekonomiska framtid är fylld av orosmoln, men ekonomin kan ännu växa. Det meddelar Finlands Bank som på tisdagen presenterade en ny prognos.

Högkonjunkturen i Finland är förbi och den ekonomiska tillväxten bromsar tillfälligt in i takt med att den globala ekonomin avmattas. Finlands Bank publicerade på tisdagen sin ekonomiska prognos för 2019–2022.

– Hushållens och företagens förtroende för den framtida ekonomiska utvecklingen vacklar, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum.

Enligt prognosen sjunker den ekonomiska tillväxten i Finland 2020 till under 1 procent. Bnp-tillväxten förutspås bli 1,1 procent 2021 och 1,3 procent 2022.

Osäkerheter i den globala ekonomin gör att den ekonomiska tillväxten i Finland dämpas. Men det finns också förutsättningar för fortsatt tillväxt, enligt banken. Köpkraften ökar och hushållen har råd att konsumera mer.

Finlands Bank tror att konsumenterna återfår sitt förtroende för ekonomin mot slutet av prognosperioden. För tillfället sparar hushållen mer än under tidigare år. Mot slutet av prognosperioden räknar banken med att hushållen börjar spendera mer.

Enligt Finlands Bank kommer sysselsättningen inte att öka i någon betydande grad under perioden. Den sjunkande trenden för arbetslösheten stannar tillfälligt av 2020. Och inom många branscher och regioner har företagen svårt att rekrytera personer med rätt kompetens.

Enligt Olli Rehn, chefdirektör för Finlands Bank är Finlands ekonomi inne i en brytningsfas.

– Finland måste anpassa sig till två strukturella förändringar: den åldrande befolkningen och de ekonomiska bakslagen sedan 2007 som ekonomin ännu inte helt har återhämtat sig från, säger Rehn.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning