Finländarnas utsläpp av växthusgaser minskade med sex procent

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Mängden växthusgaser som finländarna ger upphov till i Finland och utomlands minskade med kring sex procent till 58 miljoner ton år 2015, uppger Statistikcentralen.

Den största minskningen skedde inom energiförsörjningen, som inte längre var den största producenten av växthusgaser. Den största producenten 2015 var i stället industrin, som stod för 25 procent av utsläppen. Andra stora producenter av växthusgaser var transport, lagring och jordbruket.

Hushållens utsläpp av växthusgaser minskade också med några procent, de stod för 12 procent av utsläppen.

Den största orsaken till minskningen var att användningen av fossila bränslen såsom stenkol och naturgas minskat och att man använder mer förnybara bränslen i el- och värmeproduktionen.

I siffrorna ingår finländarnas trafikutsläpp på land, till sjöss och i luften både i Finland och utomlands men från dem har man dragit av utlänningarnas trafikutsläpp på finskt territorium.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00