Finländarnas kaffe produceras med barnarbete

Ett barn i El Paraiso i Honduras bär en säck kaffebönor. Bild: Lehtikuva/Orlando Sierra

Kaffe som säljs i Finland produceras med hjälp av barnarbete och löner som inte räcker till för att leva ett drägligt liv, framgår det av en utredning som medborgarorganisationen Finnwatch har gjort.

Finnwatch undersökte hur det kaffe som säljs i Finland produceras i Honduras, Indien och Brasilien. Det visade sig att lönerna i Honduras är mycket låga och att barnarbete är mycket vanligt där. De yngsta arbetarna som intervjuades var bara 5–6 år gamla.

I Indien tvingas säsongarbetarna betala upp till en tredjedel av lönen till arbetskraftsförmedlare. Finnwatch konstaterar att oskäligt höga rekryteringsavgifter i värsta fall kan leda till en skuldfälla som kan liknas vid tvångsarbete.

På de kaffeodlingar som undersöktes i Brasilien följde man däremot i huvudsak den lokala lagstiftningen. Men till exempel Meiras underleverantör diskriminerar enligt de anställda systematiskt kvinnor i sin rekrytering.

De kaffeodlingar som Finnwatch har undersökt producerar kaffe bland annat till Meira, Gustav Paulig, Arvid Nordquist och Löfbergs Lila.

Ansvarsfullhet betonas

Finnwatch berömmer de finländska kaffeföretagen för att de har utökat sitt utbud av certifierat kaffe som produceras på ett ansvarsfullt sätt. I jämförelsen klarade sig Arvid Nordquist och Kesko bäst. Alla deras kaffemärken är certifierade.

Också Gustav Pauli, Löfbergs Lila och SOK har rätt stränga mål för att övergå till att använda certifierade råvaror. Däremot anser Finnwatch att Lidl Finlands mål för ansvarsfullhet inte är särskilt ambitiösa medan de saknas helt hos Meira och Tuko Logistic.

Finnwatch påminner om att det finns mycket som kan förbättras i certifieringen. Det fanns också stora problem på de certifierade odlingar som organisationen undersökte.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning