Finländarna väljer nyheter på nätet framför gammelmedier

Hela 88 procent av finländarna som deltog i studien uppger att de följer nyheterna via nätet. Bild: SPT/SPT

Traditionella medier ger vika för nätet. Finländarna väljer hellre att följa nyheterna via nätet än via traditionella medier, framkommer av Digital News Report 2020.

Förra året var fortfarande tv-nyheterna finländarnas föredragna nyhetskälla, men nu har de fått ge vika för nyhetstidningarnas egna webbplatser och applikationer. Detta framkommer i den färska rapporten Digital News Report 2020 gjord av Reuters Institute vid Oxford universitet. 68 procent av finländarna föredrar att använda nyhetsmediernas egna webbplatser och applikationer för att få läsa sina nyheter.

Hela 88 procent av finländarna som deltog i studien uppger att de följer nyheterna via nätet.

Sociala medier som nyhetskälla

Finländarnas användning av sociala medier för att ta till sig nyheter har ökat i jämförelse med fjolåret. 43 procent av finländarna säger att de använder sociala medier som nyhetskälla varje vecka.

"Sociala medier är egentligen inte nyhetsmedier, men även för dem är nyheter viktiga. Aktuella nyheter kommenteras och artiklar delas både av nyhetshusen och av användarna på sociala medier", säger Esa Reunanen, forskare vid Tammerfors universitet, i ett pressmeddelande.

Totalt 9 procent av finländarna säger att sociala medier är deras primära källa till nyheter, men det finns en stor åldersfördelning. Bland 18–24-åringarna uppger 31 procent att deras främsta nyhetskälla är sociala medier, 16 procent av 25–34-åringarna uppger samma sak och i det högre åldersgrupperna sjunker siffrorna till under tio procent. Av personer över 65 år nämner bara två procent sociala medier som sin främsta nyhetskälla.

Facebook, Youtube och Whatsapp är de mest populära kanalerna för att få nyheter via sociala medier.

I det stora hela är finländarna intresserade av nyhetstexter. 89 procent berättar att de följer nyheterna minst en gång per dag.

Bild: HBL

Oberoende nyheter

Av finländarna tänker 77 procent att oberoende journalism är viktig ur samhällets synvinkel. Internationellt jämfört är det över medeltalet.

Likt tidigare år framkommer det i rapporten att Finland är det land bland de undersökta där medborgarna litar allra mest på medierna. Två av tre finländare litar på de nyheter de följer.

Förtroende för nyheterna skiftar beroende på kön, ålder, utbildning och politisk åsikt. Kvinnor har större tilltro till nyheterna än män, visar rapporten.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning