Finländarna upplever sig vara ansvarsfulla alkoholdrickare

Alkoholkulturen håller på att förändras, visar en undersökning. Bild: Mostphotos

Finländarna upplever att de dricker alkohol ansvarsfullt, framkommer i en undersökning som statens alkoholbolag Altia låtit göra.

87 procent av de som deltog i undersökningen är helt eller delvis av samma åsikt om att de är ansvarsfulla då de dricker alkohol. Tron på medmänniskan är lite mindre, 62 procent upplevde att andra finländare är ansvarsfulla alkoholanvändare.

Över hälften var av den åsikten att alkoholkulturen håller på att bli mer ansvarsfull i Finland. Största delen upplevde att det här förklaras av att intresset för en hälsosam livsstil ökat.

– Vi ser också den här utvecklingen och den är de facto del av en större internationell trend. Hälsosamma vanor, motionens och kostens betydelse, och individens ansvar över sitt välmående är sådant som upplevs starkt. De ändrar också alkoholkulturen till en mildare, ansvarsfullare och rimligare riktning, säger Altias forskningsdirektör Milla Sorsakivi.

Största delen ansåg också att det inte längre är lika socialt acceptabelt att bli berusad som tidigare.

De som svarade på undersökningen ansåg att föräldrarnas förhållande till alkohol är det som påverkar alkoholkulturens förändring allra mest. Många såg även att en uppluckring av alkohollagstiftningen skulle minska alkoholens dragningskraft och mystik.

Som en ansvarsfull alkoholdrickare beskrevs en person som inte lockar andra att dricka, som själv endast dricker några portioner per gång och som njuter av alkohol som en del av festen eller sociala situationen.

Undersökningen gjordes av forskningsinstitutionen Yougov och i undersökningen deltog 1 000 finländare. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning