Finländarna tveksamma till att regeringen lyckas balansera landets ekonomi – en majoritet tror heller inte på vårdreformen

Endast 16 procent av finländarna tror på att Antti Rinnes regering lyckas balansera landets ekonomi under den pågående regeringsperioden. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Enbart omkring en sjättedel av finländarna litar på att Antti Rinnes regering kommer få de offentliga finanserna i balans under sin regeringsperiod. Endast 39 procent tror på en förverkligad vårdreform.

Finländarna har svagt förtroende för att landets regering ska lyckas balansera de offentliga finanserna fram till år 2023. Endast 16 procent tror att detta är möjligt. Däremot anser en majoritet av finländarna, hela 57 procent, att det är en omöjlig uppgift för regeringen. Inte ens de finländare som stöder regeringspartierna, tror på denna målsättning.

Detta framgår av en färsk undersökning som kommunbranschens utvecklingsstiftelse Kaks har låtit göra.

Allt färre vill se större landskap efter vårdreformen

En fråga som delar finländarna på flera plan är den planerade vårdreformen.

39 procent av dem som deltog i undersökningen tror på att vårdreformen klubbas igenom under den pågående regeringsperioden. En tredjedel ställer sig skeptiska till att det sker och över en fjärdedel vill inte alls ta ställning i frågan.

Dessutom delar vårdreformen kraftigt åsikterna beträffande hur den borde förverkligas.

I dag är omkring en fjärdedel av finländarna för att ansvaret för hälsovården flyttas över från kommunerna till 18 landskap, medan en tredjedel är helt emot det.

Fyra år tillbaka såg siffrorna helt annorlunda ut. Då den förra regeringen inledde sitt arbete år 2015 ansåg hälften av finländarna att större landskap bör ta över ansvaret från kommunerna.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning