Finländarna tror starkt på ekonomin

Bild: Mostphotos

Finländarnas förtroende för ekonomin ligger fortsättningsvis på en historiskt hög nivå, visar juni månads konsumentbarometer från Statistikcentralen.

Förtroendebarometerns siffror för maj och juni i år är de högsta under hela mätningshistorien 1995–2017. Indikatorns saldotal ligger nu på 23,9 när långtidsmedelvärdet är 12. I maj var siffran 24,9.

Under hela första halvåret 2017 har konsumentbarometern slagit nya rekord. Det här väckte en viss förvåning i början, men när siffrorna på förverkligad tillväxt sedan rullat in under vårvintern visade det sig att konsumenterna hade rätt.

Enligt barometern är konsumenternas syn på Finlands ekonomi och arbetslöshet mycket ljus. Tron på att arbetslösheten minskar var den starkaste på tio år och synen på Finlands ekonomi var den bästa på sju år. De som har jobb upplever att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har minskat betydligt de senaste månaderna.

Konsumenternas syn på möjligheterna att spara var också optimistiska. Förväntningarna på den egna ekonomin har dock försvagats gradvis från våren.

Också företagen är optimistiska, visar Finlands Näringslivs EK:s barometer. Förtroendeindikatorerna har stigit inom alla fyra delområden, det vill säga industrin, byggbranschen, servicebranschen och handeln.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning