Finländarna tackar alltmer nej till mjölk och kött – i stället lockar havre och smaksatt kvarg

Enligt Naturresursinstitutet Lukes preliminära uppgifter om landets näringsbalans handlade finländarna hem alltmer havre och ris under fjolåret. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Under fjolåret minskade totalkonsumtionen av kött i Finland med cirka 1,8 procent. I kilogram innebär minskningen 1,5 kilo per finländare.

Naturresursinstitutet Luke har sammanställt hur mycket finländarna konsumerade av olika livsmedel under fjolåret.

En finländare konsumerade under fjolåret i genomsnitt 148 kilo flytande mjölkprodukter, 80 kilo kött, 81 kilo spannmål, 12 kilo hönsägg, 66 kilo frukt och 66 kilo grönsaker, visar de preliminära uppgifterna om landets näringsbalans.

Spannmålsprodukter, speciellt havre, går allt bättre hem hos finländarna. Jämfört med 2018 ökade totalkonsumtionen av olika spannmål med drygt två kilo per person. Havre stod för den största ökningen, en ökning på cirka två kilo per person, eller nästan 30 procent i jämförelse med 2018. Också riskonsumtionen ökade, medan konsumtionen av vete minskade något.

Nej tack till kött och mjölk

Kött- och mjölkprodukterna får i stället ge vika då spannmålen upptar en allt större del av tallriken.

Under 2019 var den totala konsumtionen kött omkring 80 kilo per person. I jämförelse med 2018 minskade totalkonsumtionen med cirka 1,8 procent, och i kilogram innebär minskningen per person 1,5 kilogram kött under årets gång.

Bland de olika mjölkprodukterna var det speciellt mjölken som gick allt sämre hem hos finländarna. I jämförelse med 2018 minskade konsumtionen av mjölk med närapå 5 procent.

Konsumtionen av surmjölk, yoghurt, fil och grädde minskade med några procent. Däremot ökade konsumtionen av andra mjölkbaserade färskprodukter såsom smaksatt kvarg, vilket leder till att den totala minskningen för alla mjölkprodukters del var omkring 4 procent i jämförelse med 2018.

Naturresursinstitutets näringsbalans är ett sammandrag av livsmedelsproduktionen, den inhemska användningen och konsumtionen av de viktigaste livsmedelsgrupperna i Finland. Konsumtionssiffrorna fås genom att dividera användningen av livsmedel med det genomsnittliga invånarantalet. Statistiken ger endast vägledande siffror.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning