Finländarna: "Mer sol- och vindkraft, tack!"

79 procent av finländarna hoppas på mer vindkraft i Finland. Bild: Pixabay

Förnybara energikällor lockar finländarna. Åtta av tio vill däremot inte se att olja används för att producera energi.

Majoriteten av finländarna vill ha mer sol- och vindkraft i landet. Det visar sammanslutningen Voimaa Tuulestas färska undersökning från november 2019 om vilka former för energiproduktion finländarna föredrar.

87 procent av de som deltog i undersökningen önskade mer solkraft och 79 procent sade sig stödja en ökning av vindkraften i landet.

Olja är däremot den energiformen som flest finländare är negativt inställda till. Åtta av tio finländare tackar nej till olja. Stenkol kommer på andra plats bland opopulära energiformer, 78 procent av finländarna motsätter sig stenkol. 62 procent av finländarna motsätter sig torv och mindre än hälften, 48 procent, av finländarna är emot kärnkraft.

– Finländarna vill helt tydligt se en övergång från fossila energikällor till förnybara källor. Vindkraftens popularitet syns också i antalet nybyggen av vindkraftverk. Sedan sommaren 2018 har över 350 nya vindkraftsverk) börjat byggas i Finland, säger Seppo Savolainen, representant för Voimaa Tuulesta.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning