Finländarna litar mest på SDP – minst på Centern

Socialdemokraterna, med Antti Rinne i spetsen, är det parti som finländarna har högst förtroende för. Foto: Linnea de la Chapelle/SPT Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

SDP är det parti som finländare har högst förtroende för, tätt följt av Samlingspartiet och De gröna. Svagast förtroende har man för Centern.

Stiftelsen för kommunal utveckling bad finländarna utvärdera de sex största partierna i landet.

Frågorna som ställdes var tre. De svarande fick uppge vilket partis linjer som bäst överensstämmer med ens egna värderingar, vilket parti som bäst håller sina löften och vilket parti som bäst lyckas föra fram lösningar som främjar hela samhällets bästa.

Av de sex jämförda partierna var Socialdemokraterna (SDP) det parti som finländarna hade allra högst förtroende för. Tätt där efter kom Samlingspartiet, De gröna och Sannfinländarna. Svagast förtroende hade finländarna för Centern och näst svagast för Vänsterförbundet.

Svagt förtroende för Centern

Av de 1003 frågade finländarna, ansåg en fjärdedel att SDP:s värderingar bäst överensstämmer med ens egna.

Närapå lika många, sammanlagt 23 procent, svarade att De gröna lyckas bäst på denna punkt. En femtedel valde Samlingspartiet. Tätt där efter kom Vänsterförbundet med 19 procent och Sannfinländarna med 18 procent. Märkbart sämre klarade sig Centern, som endast 15 procent ansåg sig ha gemensamma värderingar med.

Bäst på att hålla sina löften ansåg finländarna att Sannfinländarna och Samlingspartiet är. Nästbäst lyckas De gröna och sedan SDP. Även på denna punkt stack Centern ut med det märkbart sämsta resultatet.

I fråga om att finna lösningar som gynnar hela samhällets bästa, var SDP och Samlingspartiet de partier som kammade hem högst poäng. Båda dessa partier hade ett stöd på 18 procent. 14 procent valde De gröna och 12 procent Centern. Endast en tiondel svarade att Vänsterförbundet eller Sannfinländarna är bäst på att finna lösningar för allas bästa.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning