Finländarna får säga sitt – Hur ska gruvlagen reformeras?

Syftet med reformen av gruvlagen är att förbättra miljöskyddet och verksamhetsförutsättningarna för landets gruvor. Bild: Adobe Stock Photo/SPT

Arbets- och näringsministeriet har öppnat en webbenkät om lagberedningen för att reformera gruvlagen. Enkäten kan besvaras fram till 18 maj.

Arbets- och näringsministeriet förbereder en förnyelse av gruvlagen, och ber nu finländare om hjälp i planeringen.

Syftet med reformen av gruvlagen är att förbättra miljöskyddet och verksamhetsförutsättningarna för landets gruvor. Dessutom vill regeringen stärka den lokala acceptansen för gruvor och ge alla olika parter bättre möjligheter att påverka.

Arbets- och näringsministeriet har nu öppnat en enkät om lagberedningen på webbplatsen dinasikt.fi. Webbenkäten kan besvaras fram till 18 maj.

Den 27 maj kommer också ett diskussionsmöte att ordnas på webben med start klockan 10. Sammanlagt 60 personer ryms med i diskussionen. Om fler anmäler sig kan ett extra möte med samma innehåll ordnas.

I augusti ordnas ett andra diskussionsmöte om lagreformen. Arbets- och näringsministeriet informerar senare mer om den exakta tidpunkten för mötet.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning