Finländarna dricker mindre än OECD-snittet – och äter klart mindre frukt och grönsaker

Kostcirkel? Finländarna är dåliga i OECD-jämförelse på att äta frukt och grönsaker. Bild: Mostphotos

Japaner lever längst. När de föds kan de räkna med nästan 84 år på jorden. I Finland är siffran 81,6 år. Sifforna finns i den nyaste OECD-rapporten som beskriver invånarnas hälsotillstånd i medlemsländerna.

När man ser på förväntad livslängd hänger finländarna på 14:e plats på listan med 35 länder. Både islänningar och svenskar lever längre, medan Danmark ligger på plats 24. Tittar man närmare ser man att männen i Finland förväntas bli 78,7 år och kvinnorna 84,4 år.

Ett hälsosammare leverne och högre inkomster har lett till att den förväntade medellivslängden ökat med i genomsnitt tio år till cirka 81 år inom OECD-länderna. Jämförelseåret är 1970. Förbättringen har att göra med en allt högre utbildningsnivå och bättre sjukvård. Men, konstaterar rapporten, i vissa avseenden är framstegen måttliga, till exempel när det gäller fetma och hälsovådlig alkoholkonsumtion. Ofta förbises också miljöförstöringens betydelse.

Den viktigaste anledningen till att människorna i OECD-länderna lever längre är ökad satsning på hälsovård. Men här har utvecklingen gått bakåt efter den stora finanskrisen för cirka tio år sedan. Under sexårsperioden fram till 2009 steg sjukvårdsinvesteringarna med i genomsnitt 3,6 procent, men därefter ligger siffran på 1,4 procent.

Hälsovårdskostnaderna är störst i USA: dubbelt så höga per person som för genomsnittsländerna inom OECD. Men rapportförfattarna konstaterar att stora belopp inte garanterar att pengarna används effektivt. Även Frankrike, Schweiz, Sverige och Tyskland lägger en förhållandevis stor andel av bruttonationalprodukten på sjukvård – cirka 11 procent.

Många är tjocka

Över hälften av invånarna i OECD-länderna, 54 procent, är överviktiga och 9 procent lider av fetma. Värst är situationen i Mexiko, Nya Zeeland, Ungern och USA, där över 30 procent är feta. Finland ligger snäppet efter med sina 24,8 procent.

Positiv är dock utvecklingen när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar samt vissa cancerformer. Generellt dör färre personer i hjärtinfarkt och hjärninfarkter eller hjärnblödningar. 85 procent lever minst fem år efter en bröstcancerdiagnos; för tarmcancer är motsvarande siffra 60 procent.

För Finlands del ligger alkoholkonsumtionen på 8 liter per person per år nära OECD-medeltalet på 9 liter. Däremot visar siffrorna rött för länder som Frankrike, Österrike och Belgien. Finländarna har dock mål att uppnå, för när man tittar på hur många som dagligen äter frukt, bär och grönsaker är finländarna nästsämst på att äta frukt och tredje sämst på att inkludera grönsaker i måltiderna.

Medlemmar i OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är de flesta EU-staterna och bland andra USA, Kanada och Australien.

TOPPEN:

Japan 83,9 år

Spanien 83,0 år

Schweiz 83,0 år

BOTTEN:

Lettland 74,6 år

Mexiko 75,0 år

Källa: OECD-rapporten Health at a glance 2017

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning