Finländarna behöver bli mer toleranta mot vargen – ny förvaltningsplan väntas

Finländare behöver enligt planutkastet få mer information om vargstammen för att känna sig trygga. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Finland behöver uppdatera sin plan för hur den finska vargstammen ska förvaltas och hur vargrelaterade konflikter ska hanteras.

Det anser Jord- och skogsbruksministeriet som nu har sänt vidare för utlåtande ett första utkast av en ny förvaltningsplan för Finlands vargstam.

Planen fungerar som ett viktigt instrument då det handlar om att föra vargpolitik och att hantera vargrelaterade konflikter.

Med hjälp av den uppdaterade planen vill man bättre kunna stödja lokala invånare som bor i områden med vargrevir. Konkreta åtgärder som planutkastet innehåller är bland annat att man gett mer detaljerade anvisningar för vad man som privatperson ska göra om man upptäcker vargspår ute i naturen.

Definitionerna för vad som avses med att en varg orsakar oro, hot eller fara har också förtydligats. Därtill har man även förtydligat Finlands viltcentrals och polisens roller i vargpolitiken.

Djupare dialog och högre tolerans

Den nuvarande planen fastställdes år 2015 och ligger som grund för den uppdaterade planen.

I den uppdaterade planen understryks nu starkare behovet av att förbättra toleransen av vargar. Finländarna behöver få djupare och bredare information om vargstammen för att både kunna acceptera vargdjuren och samtidigt känna sig trygga.

Det behövs också djupare dialog mellan administrationen, forskningen och intressegrupperna. Ett bättre gränsöverskridande samarbete skulle vara till fördel för alla. Enligt utkastet ska samarbetet även nå utanför Finlands gränser. I utkastet finns exempelvis åtgärder för att framöver samarbeta med både Norge och Sverige då det handlar om vargpolitik.

Remisstiden för planuppdateringen fortsätter fram till den 30 augusti.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning