Finländarna är nöjda med hälsovården – men köerna är långa och kvaliteten varierar

Finländarna är nöjda med den hälsovård som de erbjuds, men det nuvarande systemet är ojämlikt. Sämst vård får de som bor i norra, östra och mellersta Finland, uppger en ny rapport. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Finländarna är nöjda med den hälsovård som de erbjuds, visar en ny rapport av Europeiska Hälsovårdsobservatoriet.

Vårt hälsovårdssystem fungerar bra, finländarna är överlag nöjda med vårdkvaliteten och hälsoskillnaderna mellan män och kvinnor och olika socioekonomiska grupper har minskat under de senaste åren, visar rapporten.

– Finlands hälsovård fungerar bra jämfört med andra EU–länder. Systemen har också utvecklats mycket under de senaste åren. Den grundläggande hälsovården har stärkts och läkemedelskostnaderna har sjunkit, säger Josep Figueras, ledare för Hälsovårdsobservatoriet i ett pressmeddelande.

Rapporten tar också upp en del saker som kunde förbättras. Hälsoskillnaderna bland olika samhällsgrupper är fortfarande betydande och vårdkvaliteten varierar beroende på var man bor. Sämst vård får de som bor i norra, östra och mellersta Finland.

Rapporten betonar också att vårt hälsovårdssystem är splittrat eftersom kommunerna ansvarar för vården och de har väldigt varierande resurser.

Långa köer och dyra mediciner

Rapporten visar att finländarna använder mindre pengar på hälsovård än personer i andra länder som Finland jämförts med, till exempel de andra nordiska länderna, Storbritannien och Nederländerna.

Drygt 20 procent av den finländska hälsovårdens finansiering kommer direkt från patienterna. Finländska patienter använder mycket pengar framför allt på dyra receptbelagda mediciner.

I Finland betalar patienten endast omkring en tredjedel av läkemedlen själv. Trots det kan vårdavgifter och läkemedelsutgifter vålla problem, framför allt för låginkomsttagare.

Ett annat problem är de långa vårdköerna. På vissa orter kan man bli tvungen att vänta i flera veckor för att få träffa en läkare på en hälsocentral.

Arbetet är inte avslutat

Enligt rapporten är problemen inom hälsovården i Finland kända sedan tidigare. Flera regeringar har försökt lösa problemen, men arbetet är fortfarande inte avslutat.

– Trots att den finländska hälsovården fungerar bra finns det möjligheter till förbättring, såsom det finns i alla system. Man borde fokusera på de långa vårdköerna, patienternas kostnader och det splittrade systemet, säger Figueras.

Rapporten gjordes av European Observatory on Health Systems and Policies i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, THL och Tammerfors universitet.

Senast 2008 gjordes en lika omfattande rapport om Finlands hälsovård.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning