Finländare undantas från inkomstgräns för familjeåterförening

Juha Sipilä (C) kritiserade anser att lagens syfte skulle ha motverkats om också finländare och nordbor tvingats ha höga inkomster för att Bild: Antti Aimo-Koivisto

Regeringen tänker inte föreslå att inkomstgränserna för familjeåterförening ska omfatta också finska och nordiska medborgare.

Frågan väckte mycket uppmärksamhet i februari. Enligt det ursprungliga förslagsutkastet skulle det ha krävts att en finländare har nettoinkomster på 2 600 euro i månaden för att hens partner och två barn ska få flytta till Finland från ett land utanför EU- och EES-området.

Flera politiker, bland dem statsminister Juha Sipilä (C) kritiserade planerna och sade att inkomstgränserna skulle ha motverkat lagens syfte om de skulle ha gällt också finländare.

Enligt förslaget ska inkomstkraven gälla kvotflyktingar och personer som beviljats asyl om de inte ansöker om familjeåterförening inom tre månader efter att de fått uppehållstillstånd. För dem som beviljats alternativt skydd skulle inkomstgränsen alltid gälla. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning