Finländare för in allt mer snus

En man undersöker snusutbudet i Stockholm. Arkivbild. Bild: AP Photo/Romas Dabrukas

Finländska resenärer förde in 15,9 miljoner snusdosor och 469 miljoner cigaretter i Finland mellan april 2017 och maj 2018.

Resandeinförseln av snus ökar i Finland, rapporterar Finansministeriet som tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet och aktörer inom tobaksindustrin låtit göra en enkätundersökning om resandeinförseln av tobak och snus.

Enligt undersökningen, som bygger på drygt 26 000 intervjuer, förde finländska resenärer in ungefär 15,9 miljoner snusdosor i Finland mellan april 2017 och maj 2018. Det innebär en ökning på 55 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Resandeinförseln av snus har ökat särskilt tydligt under de två senaste åren. Myndigheterna började undersöka resandeinförseln av snus år 2009, då antalet snusdosor som fördes in i Finland var 5,7 miljoner.

Medan snusinförseln ökar går resandeinförseln av cigaretter i motsatt riktning. Mellan april 2017 och maj 2018 förde finländska resenärer in cirka 469 miljoner cigaretter i Finland, vilket är åtta procent mindre än under föregående 12-månadersperiod.

Resandeinförseln av cigaretter har undersökts sedan 2006 och trenden har varit nedåtgående.

Finansministeriets, Social- och hälsovårdsministeriets, Philip Morris Finlands och Tobaksindustriförbundets gemensamma undersökning baserar sig på intervjusvar och beaktar inte illegal införsel av tobak och snus.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03