Finländarna allt mer oroade för klimatförändringen

Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

I och med att finanskrisen har lättat har finländarnas attityder mot klimatförändringen förändrats. 59 procent av finländarna ser klimatförändringen som ett allvarligt hot.

Finanskrisen speglar sig i finländarnas attityder vad beträffar klimatförändringen. I början av finanskrisen 2008 ansåg 43 procent av finländarna att klimatförändringen är ett allvarligt hot. Fyra år senare, 2012 hade siffran sjunkit till 23 procent.

Nu när ekonomin återigen ljusnar har andelen finländare som anser att klimatförändringen är ett hot stigit till 59 procent, enligt Yles enkät.

– Utan tvivel påverkar ekonomin folks attityder, men samtidigt har det vetenskapliga samfundet levererat allt bättre bevismaterial och observationer på utvecklingen, säger professor Jyri Seppälä till Yle.

Finländarnas attityder till klimatförändringen påverkas av den höga utbildningsnivån samt tilltron till samhället och vetenskapen, anser Seppälä. Finländare vet att det vetenskapliga samfundets rön väger tyngre än egna åsikter.

Enligt enkäten accepterar finländarna att klimatförändringen beror på mänsklig aktivitet. Endast 2 procent förnekar människans inverkan.

Däremot anser var femte finländare att klimatförändringen är mer positiv än negativ till Finland.

Ungdomar är överlag mindre oroade för klimatförändringen än vuxna.

Yles enkät genomfördes av Taloustutkimus och i den deltog 1 117 personer.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning