Finland vill utöka gränsbevakningens befogenheter

Finlands gränsbevakning applåderar mer EU-samarbete, och förbereder nya befogenheter i fall av hybridhot.

Inrikesministeriet utvärderar för tillfället vilka lagändringar det finska gränsbevakningsväsendet kan behöva i en tid då hybridhot förekommer.

I praktiken blir det fråga om utökade befogenheter.

Generalmajor Ilkka Laitinen, biträdande direktör för Gränsbevakningsväsendet, leder den styrgrupp som ska se över lagändringarna. Uppdraget är att ge olika myndigheter delvis överlappande befogenheter för att kunna svara mot hybridhot.

Laitinen kan inte specificera vilken typ av konkreta hot det är fråga om.

– I det här skedet är det inte fråga om konkreta fall, utan att kontrollera att det inte finns något i lagstiftningen som hindrar myndigheterna att fungera, trösklar vi själva skapat. Till sin natur är ju hybridhot oväntade, och bara fantasin är gränsen för vad det kan vara, och det behöver inte vara något vi ser, säger Laitinen.

Inrikesminister Paula Risikko (Saml) vill inte heller slå fast om gränsmyndigheterna ska få liknande befogenheter som polisen eller försvaret. Det ska arbetsgruppen avgöra, säger hon.

– Nu måste vi bara avgöra om de har tillräckligt mandat för att bemöta allt som kan hända vid gränsen. I nuläget kan det vara så att gränsbevakningen måste invänta en annan myndighet, och så kan det inte vara, säger Risikko.

Applåderar samarbete

Frontex-chefen Fabrice Leggeri slår fast att den fria rörligheten kräver att EU fixar alla de områden som hänger ihop med den, inklusive de lagliga rutterna in i Europa.

– Om EU har ett välfungerande asylsystem så är det också bra för gränsmyndigheterna. Schengen är ett område för fri rörlighet, och om EU vill fortsätta ha det kvar måste man fixa allt som kan äventyra den fria rörligheten.

Ilkka Laitinen, som är tidigare chef för Frontex, kommenterar inte den politiska dragkampen om EU:s existens och om samarbetet försvåras. Han bedömer att samarbetet om gränsbevakningen kommer att fördjupas på sikt.

Att Finland kan bidra med Merikarhu, en operation med internationell bemanning som nyligen lämnade Finland med destination Grekland, förbättrar också de nationella intressena, säger Laitinen.

– Frontex nya mandat ger oss mer än bara uppdrag. Det stöder också våra nationella möjligheter att förbättra verksamheten och informationsutbytet. När Frontex får mer resurser ger det vårt nationella arbete mer, eftersom volymen, djupet och effektiviteten blir bättre, säger Laitinen.

Han säger att det närmast är medlemsländerna och deras regeringar som slår vakt om suveränitetsfrågor.

– För myndigheterna är det inte något samtalsämne. Hos oss gör vi ett konkret jobb och samarbetar, vi tänker inte så mycket på "vi eller dem", eftersom allting som händer vid alla gränser påverkar oss, säger Laitinen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03