Finland vill satsa på biobränslen och glömmer elbilarna – "Firmabilarna spelar en nyckelroll i utvecklingen"

En hybridbil på laddning i Helsingfors. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Elbilar och biobränslen är de huvudsakliga verktygen i försöken att minska klimatutsläppen från trafiken. Regeringens och Kommunikationsministeriets strategi betyder att Finland lägger nästan alla sina ägg i den senare korgen.

Det råder delade meningar om huruvida regeringens beslut är klokt eller inte. Elmotorerna har under den senaste tiden tagit flera stora steg framåt och flera biltillverkare vill minska antalet förbränningsmotorer i sin tillverkning. Till exempel Volvo har beslutat att alla dess bilar från och med början av 2019 ska vara helt eldrivna eller ha hybridmotorer. Samtidigt slutar Volvo att utveckla bensin- och dieselmotorer.

Industrirådet och ordföranden för elbilisternas förening Sähköautoilijat ry, Kari Kallonen, säger att Finlands satsning på biobränslen delvis är klok.

– Ur ekonomi- och sysselsättningspolitisk synvinkel agerar regeringen klokt, säger han.

Satsningen på biobränslen kan skapa jobb och i någon mån export för finländska företag, men i den globala utvecklingen kan biobränslena förlora mot eltrafiken inom en relativt kort tid.

– Om man lyssnar på vad som diskuteras inom branschen. På bilmässorna talar man inte om några biobränslen utan om elbilar, säger Kallonen.

Norge stöder elbilar

Automobilförbundets vd Pasi Nieminen säger att det skulle vara klokt att hålla alla möjligheter öppna. Nieminen tror inte på en elbilsrevolution utan snarare på en evolution. Därför måste man även överväga miljövänligare bränslen.

– Den finländska bilparken är gammal och alla vill inte köpa dyra elbilar genast, säger Nieminen.

– Vi kan inte veta vilken teknologi som vinner till slut.

Det är även fråga om politiska beslut. Biobränslen kan bli framgångsrika genom produktionsstöd och skattelättnader.

I till exempel Norge har man tagit det motsatta beslutet. Regeringen har satsat stort på elbilar och det har lett till att bilarna blivit vardag.

Samtidigt är det paradoxalt att Norge satsar på elbilar samtidigt som landet exporterar olja till andra länder.

– Det är fråga om ett oljelands greenwashing, anser Nieminen.

Även i tung trafik

Kallonen säger att elmotorerna först kommer att bli vanligare i personbilar, sedan i skåpbilar och sedan i bussar och lastbilar. Inom den tunga trafiken och i traktorer kommer tillverkarna sannolikt ännu länge att satsa på förbränningsmotorer.

– Då det gäller dem kan Finland ha möjlighet att exportera biobränslen till utlandet.

Kallonen konstaterar att hybridmotorer, som är en kombination av en el- och en förbränningsmotor, är en mellanfas på vägen till elmotorer.

Både Nieminen och Kallonen anser att firmabilarna spelar en nyckelroll i utvecklingen. Kring en fjärdedel av alla nya bilar köps av företag och i och med att många företag har egna miljöprogram så kan hybrid- och elbilar vara ett lockande alternativ.

Kallonen tillägger att firmabilarna i regel är dyrare modeller och används ett par år innan de säljs. Därför är det möjligt att en större mängd begagnade elbilar kommer till försäljning under de närmaste åren.

– Det kan underlätta läget fram till att elbilarnas pris sjunker till samma nivå som förbränningsmotorbilarna. Det kommer att ta uppskattningsvis fem år. 

Fakta

Biobränslen ska bli exporttriumf

Finlands mål är att höja biobränslenas andel till 30 procent av alla bränslen i trafiken till 2030.

Biobränslen kan beroende på hur de tillverkas minska utsläppen från trafiken.

Biobränslen kan till exempel vara etanol som blandas i bensin och diesel som tillverkats av avfall.

Finland hoppas på att biobränslen ska bli en tillväxtbransch och exporttrumf.

Om elmotorerna snabbt blir regel kan biobränslena bli en marginell energikälla.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03