Finland utnyttjar inte EU:s finansieringsprogram tillräckligt

EU främjar unionens politiska målsättningar på många olika sätt. Till dessa hör förutom lagstiftningen EU:s finansieringsprogram som stöder projekt som förstärker unionens politiska mål.

Den europeiska kommissionen anser att ett näringsliv är centralt för Europas framtid och konkurrenskraft. En effektiv infrastruktur är nödvändig för att affärsverksamheten utvidgas och också påverkar de flesta val som konsumenterna fattar.

Ett av Europeiska unionens viktigaste mål är att områdena är enhetliga och nära varandra. Då områdena är närmare varandra och på samma utvecklingsstadium ökar eller bibehålls deras stabilitet, samtidigt som deras fulla potential kan utnyttjas.

De flesta av dessa program kommer att definieras på nytt under den kommande parlamentsperioden. Då måste såväl Finlands regering, riksdag som Europaparlamentariker vara observanta.

EU:s finansieringsprogram är en del av EU:s politik. Där måste man vara med.

Pirkko Vihko, professor, läkare, tidigare finansieringsgranskare för Europas forskningsråd, Samlingspartiet, Kuusamo