Finland undvek bostadsbubbla

Bild: Wilfred Hildonen

För tio år sedan slog finanskrisen till mot den finländska bomarknaden. Hur gick det sen?

För tio år sedan i slutet av oktober hade finanskrisen och världskonjunkturen nått också den finländska bostadsmarknaden.

"I hela landet sjönk bostadspriserna med 1,4 procent och i huvudstadsregionen med 3,0 procent", skrev Statistikcentralen om prisutvecklingen för det tredje kvartalet 2008 och meddelade samtidigt att antalet bostadsaffärer hade sjunkit med 20 procent i hela landet och med 30 procent i huvudstadsregionen.

Fallet fortsatte under resten av 2008. Redan 2009 började priserna stiga igen och snart var man på en högre nivå än före krisen.

Det akuta slaget orsakade inte oerhörda skador på den finländska bomarknaden. Symtomen kom i stället krypande.

På många håll i Finland kom 2008 att bli en vattendelare. Det är som om bostadsmarknaden hade stannat i växten.

I städer som Björneborg, Kotka, Kuopio, Vasa, Karleby och Uleåborg är lägenheterna i genomsnitt nu mindre värda än vad de var 2008, när man beaktar inflationen. I Kotka har de fallit med cirka 20 procent.

I många andra städer – som i Borgå och Vanda – ligger realpriserna ungefär på samma nivå som 2008.

De städer som sett prisökningar som inte beror på inflationen är få. Vissa av dem, som Esbo, har ökningen varit så liten att det egentligen handlar om att värdet har bevarats.

Det är bara i Helsingfors, Åbo och Tammerfors som man ser en tydlig reell värdeökning jämfört med läget för tio år sedan. Störst är prisstegringen i Helsingfors där lägenheterna blivit drygt tjugo procent dyrare om man räknar bort inflationen. I Åbo och Tammerfors är motsvarande siffra kring tio procent.

Av siffrorna ser man att bostadsmarknaden i Finland inte drabbades av någon bostadsbubbla som i Sverige. Även om man stundvis i Finland också har talat om skenande priser så visar statistiken på något annat. I Helsingfors där realpriserna stigit mest ser vi en måttlig ökning på kring två procent per år under de senaste tio åren.

Att bostadspriserna av många anses ha stigit till skyhöga nivåer beror antagligen på andra faktorer än själva prisutvecklingen. En orsak kan vara inkomstutvecklingen. Inkomsterna har stigit långsammare än till exempel bostadspriserna i Helsingfors.

De som flyttar från städer med billigare bostäder till dyrare städer som Helsingfors har helt klart haft en svår sits. Lägenheten i Kotka har tappat i värde och ska säljas. De pengarna ska användas för att köpa en lägenhet i Helsingfors med stigande priser och en betydligt högre prisnivå.

Skillnaderna mellan olika stadsdelar i de största städerna kan också ha bidragit till känslan av skenande priser. På Helsingfors dyraste områden har bostadspriserna stigit klart mer än i stadsdelar med förmånligare lägenheter, under de tio senaste åren.

På sätt och vis kan man inom Helsingfors se en situation som den mellan Helsingfors och Kotka, även om den inte är lika extrem. En flytt från Jakobacka till Rödbergen kräver betydligt mer kapital nu än vad den gjorde 2008.

Prisuppgifterna i artikeln är från Statistikcentralen. Huvudsakligen har realpriserna för tredje kvartalet 2008 jämförts med priserna för tredje kvartalet 2018, enligt 2005 års realprisindex.

Tim Johansson Reporter

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning