Finland törstar inte längre efter mer brännvin

Bild: Lehtikuva/Jarmo Stenmark

Finland är inte längre ett utpräglat brännvinsland. Konsumtionen av starksprit har minskat radikalt på bara tio år. Vinet har passerat starkspriten och färre dricker för att berusa sig kraftigt.

Diskussionen om alkoholskadorna i Finland och den nya alkohollagen har kretsat kring framför allt öl och alkoläsk, drycker med förhållandevis svag alkoholhalt.

Den färskaste statistiken visar ändå att det samtidigt har skett en stor förändring i finländarnas dryckesvanor när det gäller de starkaste dryckerna.

Sedan 2007 har konsumtionen av brännvin mätt i ren alkohol sjunkit med nästan 40 procent. Nedgången för övriga starka drycker och starkvinerna är ungefär lika stor.

Den stora nedgången i konsumtionen av de starkaste dryckerna förklarar en stor del av den allmänna nedgången i finländarnas alkoholkonsumtion sedan 2007.

– Vi ser en modernisering av våra dryckesvanor. På 1970- och 1980-talet talade man om fredagsflaskan, brännvinsflaskan som man köpte till helgen. Det var inte ovanligt att man drack direkt ur flaskan och lät den gå laget runt. Unga vet inte längre vad man menar med en fredagsflaska, säger alkoholforskaren Thomas Karlsson vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

Våra alkoholvanor påverkas av många olika faktorer. Priset som staten påverkar via skatten spelar en stor roll, tillgängligheten till alkohol likaså. Kulturen kring alkoholen är svårare att mäta och den förändras långsammare.

Thomas Karlsson tycker att man kan tala om en kulturförändring.

– En kultur ersätts med en annan, säger han.

Konturerna av den nya alkoholkulturen kan skönjas: mängden konsumerad alkohol överlag minskar och andra alkoholsorter vinner mark.

Minderåriga nu är de nyktraste minderåriga på 50 år.

Färre dricker för att berusa sig kraftigt. Det gäller alla åldersgrupper, men framför allt de unga.

Antal personer som dricker sex portioner alkohol eller mer per gång minst en gång i veckan har minskat sedan 2007.

Alkoholkonsumtionen är nu nere på sin lägsta nivå på 2000-talet.

Förändringen kan skönjas i arbetslivet. Attityden till alkohol har blivit striktare.

– Arbetsplatser har blivit försiktigare med alkoholen. Julglöggar blir alkoholfria. Det formar oss om alkoholen försvinner från vissa ställen, säger Thomas Karlsson.

Ölens förlovade land

Vad har då tagit över av starkspriten?

Ölen är obestridlig etta bland alkoholsorterna i Finland. Den står för nästan hälften av konsumtionen. Finländarna får visserligen i sig mindre alkohol genom ölen än 2007, men minskningen är klart mindre än för starkspriten.

Med den nya alkohollagen blir det möjligt att sälja starköl i matbutikerna och det är troligt att ölets ställning ytterligare stärks.

En annan kategori som vinner på den nya lagen är long drink (läsk med alkohol). Den har hållit ställningarna de senaste tio åren trots den allmänna nedgången. Snart får den säljas i över 5 000 butiker i stället för i 350 Alkoaffärer som nu.

– Min tippning är att kategorin long drink blir stor. Det kommer att ske produktutveckling och vi får se nya produkter, säger Thomas Karlsson.

Vinet går sin egen väg. Vin dricks ungefär lika mycket som för tio år sedan och står för cirka 20 procent av totalkonsumtionen. Finland håller på att anamma en vinkultur där vinet är mer än umgängesdryck än exempelvis en måltidsdryck.

Alko tappar

En följd av att starkspriten fått en mindre roll är att en krympande del av alkoholförsäljningen mätt i ren alkohol sker i Alkos affärer.

Utvecklingen väntas fortsätta med den nya alkohollagen. Alko räknar med att företaget tappar största delen av sin försäljning av öl, cider och long drink. Det betyder att mindre än 40 procent av all alkohol mätt i ren alkohol säljs i en Alko i framtiden.

Alkoholskatten höjs vid årsskiftet. Det leder till en höjning av alkoholpriserna i affärerna med i snitt fem procent.

Skatteförhöjningen är något högre för svaga och mellanstarka alkoholdrycker som vin än för starksprit.

Det är Finansministeriet som ligger bakom skattehöjningen. Ministeriet räknar med att höjningen leder till ökade skatteintäkter på 100 miljoner euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning