Finland tar emot minst 850 kvotflyktingar nästa år

Finland tar emot 400 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet, 200 kongolesiska flyktingar från Zambia och 130 flyktingar från Nigeria. Bild: Catariina Salo/SPT

Finland tar emot fler kvotflyktingar än tidigare. Det blev klart på tisdagen då regeringen presenterade den nya stadsbudgeten för nästa år.

I samband med godkännandet av stadsbudgeten beslutar riksdagen årligen hur många kvotflyktingar Finland förbinder sig att ta emot. Antti Rinnes (SDP) regering har beslutat att Finland tar emot minst 850 kvotflyktingar 2020, vilket är aningen fler än nuvarande 750.

Finland tar emot 400 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet, 200 kongolesiska flyktingar från Zambia och 130 flyktingar från Nigeria. Dessutom kan Finland ta emot ytterligare 120 flyktingar i nödfall. Det vill säga flyktingar som snabbt måste förflyttas för att till exempel få skydd eller på grund medicinska skäl.

Efter nästa år kommer antalet kvotflyktingar som tas emot att årligen variera mellan 850 och 1 050 beroende på antalet asylsökande.

Inrikesministeriet bereder i samarbete med Utrikesministeriet och Arbets- och näringsministeriet ett förslag för hur många kvotflyktingar som ska tas emot från vilka länder. Beslutet fattas utifrån Förenta Nationernas flyktingorganisation UNHCR:s årliga uppskattning av behovet av vidarebosättning för flyktingar ute i världen och organisationens förslag till Finland.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning