Finland stortema på bokmässan – nu bojkottar också Monika Fagerholm den

Finland 100 år ett stort tema på bokmässan i Göteborg. Arrangörerna för den finländska satsningen följer nu intensivt med debatten om bojkott, eftersom Nya Tider får medverka, och har frågat Bokmässan hur den tänker hantera frågan. Finlandsinstitutet och Svenska litteratursällskapet kommer ändå att delta i mässan. Bilden är från 2014. Bild: Mostphotos

När den högerextrema tidskriften Nya Tider för andra året i rad får delta i mässan Bok och Bibliotek i Göteborg, visar det sig att många förläggare och författare överväger bojkott. "Finland 100" är ett av mässans stora teman – men hur blir det i Nya Tiders skugga?

HELSINGFORS/STOCKHOLM Hundraårsjubileet av Finland som självständig nation uppmärksammas stort på Bokmässan i Göteborg i månadsskiftet september–oktober. Dels ska bildningens roll i nationsbygget lyftas fram, dels kommer fler finskspråkiga författare än vanligt att vara närvarande – finlandssvenska förlag och författare har sedan tidigare satsat stort på Nordens största bokmässa.

Nu har 183 författare i Sverige och Finland skrivit på ett upprop och meddelat att de tänker bojkotta mässan eftersom den högerextrema tidskriften Nya Tider tillåts ställa ut, och också förlag pressar på för att Bokmässan och vd Maria Källson ska ompröva sitt beslut.

Under måndagseftermiddagen sällade sig Monika Fagerholm och Susanna Alakoski till dem som bojkottar. Bild: Ksf-arkiv/Nina Ahtola

Finlandsinstitutet i Stockholm är Bokmässans samarbetspartner vad gäller Finlandstemat och koordinerar programmet tillsammans med Svenska litteratursällskapet.

– Vi har frågat Bokmässan hur de tänker hantera det här. Så klart är vi bekymrade om författarna tänker utebli i stor skala, säger Anders Eriksson, direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm.

Svar på brevet har Svenska litteratursällskapet och Finlandsinstitutet ännu inte fått.

Eriksson vill inte gå ut och kräva att Bokmässan nekar Nya Tider tillträde, men menar att det "nästan är det enda rimliga beslutet". Han utgår från att förlagen, som kunder till den kommersiella aktören Bokmässan, sätter hård press på arrangören.

Hur det än går lutar allt mot att den finländska medverkan står fast, enligt Eriksson. I avtalet med Bokmässan finns inga uppsägningsklausuler.

– Så om vi skulle utebli från mässan betyder det att vi kastar pengar i sjön.

För Finlandsinstitutets del går budgeten på ungefär en halv miljon kronor, eller drygt 50 000 euro.

– Vi ser med oro på att så många författare uteblir för det kommer naturligtvis att påverka vårt eget program och det kommer att påverka dragningskraften i hela mässan – plus att det är lite tråkigt att hela fokus nu kommer att hamna på Nya Tider och de får då kanske en martyrroll som, tycker jag, de inte har gjort sig förtjänta av, säger Anders Eriksson, direktör för Finlandsinstitutet. Bild: Richard Nordgren

Också programmet för de finlandssvenska författare som deltar kan påverkas av att deras tilltänkta rikssvenska samtalspartners tänker delta i bojkotten.

Anders Eriksson säger att han har all respekt för författare som "inte vill medverka på ett evenemang där det också framträder krafter vars värderingar ligger så långt ifrån deras egna som det någonsin går". Samtidigt anser han att frågan inte är entydig.

Som exempel nämner han att författaren Lena Andersson i Dagens Nyheter i helgen skriver att "en sådan rumslig beröringsskräck är ohållbar i en demokrati" och att ett deltagande på bokmässan inte är att legitimera högerextremism. Expressens chefredaktör Thomas Mattson försvarar i sin tur i en krönika att Nya Tider får ställa ut.

Den antirasistiska stiftelsen Expo meddelade däremot i söndags att den inte tänker åka till Bokmässan i år.

Mycket allvarligt, mycket pengar

Agneta Rahikainen är programchef på Svenska litteratursällskapet och ansvarig för den finlandssvenska programhelheten på Bokmässan i Göteborg:

– Det här är en mycket allvarlig situation. Vi har ännu inte en lista på finlandssvenska författare som tänker bojkotta mässan, men jag har full förståelse om det visar sig att en del av dem inte känner sig bekväma med att delta i mässan. En bokmässa är mycket mer än en bokhandel, författarna är de viktiga aktörerna där. Om de inte ställer upp faller hela mässans idé. Vi måste lyssna på dem.

Den finlandssvenska närvaron på mässan i Göteborg har i alla år varit en storsatsning för de finlandssvenska fonderna. Så också i år, när Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska litteratursällskapet beviljat kring 200 000 euro sammanlagt för Göteborgsprogrammet.

– Planeringen är ett stort arbete med lång framförhållning. I vilket fall som helst kommer vi att delta i mässan, men det kan bli i mindre skala som en konsekvens av detta. Vi är en medelstor aktör i sammanhanget, men om författarna drar sig ur på grund av det här kommer det att handla också om väldigt mycket ekonomiska komplikationer för många parter. Är det ett pris värt att betala för att Nya Tider skall få utöva sin yttrandefrihet på ett forum som är en privat kommersiell aktör och kunde säga nej till dem? Det betvivlar jag.

Rahikainen säger att hon, liksom många andra aktörer, just nu för en intensiv diskusson med mässans ansvariga.

– I vilket fall som helst kommer vi att delta i mässan, men det kan bli i mindre skala som en konsekvens av detta, säger Agneta Rahikainen, ansvarig för den finlandssvenska delen på Göteborgs bokmässa. Bild: Leif Weckström

Mari Koli är vd för Schildts & Söderströms, som har många författare att lansera i Göteborg i höst:

– Finlands förlagsförening tar upp frågan på sitt möte på onsdag. Vi på Schildts & Söderströms för en ständig dialog med förläggarna i Sverige för att pejla läget, vår förlagsförening i sin tur med Sveriges förlagsförening. På Finlands svenska författareförenings årsfest i lördags bad jag ordföranden Peter Sandström ta upp frågan till diskussion inom föreningen. För oss förläggare är det viktigt att ta beslut om deltagande eller avhopp på mässan i samråd med författarna. För förlagen är mässan en stor kommersiell angelägenhet, men vi är samtidigt publicister. De etiska och moraliska beslut vi tar måste våra författare kunna leva med.

"Viktigt att vara med"

Sirpa Kähkönen, författare och ordförande för Finlands PEN, har programpunkter kring den svenska översättningen av sin roman Graniittimies (Granitmannen) inskrivna i Finland 100-programhelheten.

Nya Tider är "djupt förankrad i den rasideologiska miljön och har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen", skriver den antirasistiska stiftelsen Expo. NMR är en högerextrem nazistisk organisation.

Tidskriften själv uppger att den är "politiskt oberoende", men den drivs av Vávra Suk, grundare av det högerextrema partiet Nationaldemokraterna som numera lagts ner.

Expo skriver att Nya Tiders redaktörer upprepade gånger har medverkat i Nordiska motståndsrörelsens möten och framställer den och andra nazistiska grupper i positiv dager. Tidskriften beskrivs också som konspirationistisk.

Bokmässan i Göteborg är den största i Norden med över 100 000 besökare. På fjolårets mässa hade Nya Tider för första gång en egen monter. Reaktionerna var starka när det blev offentligt att tidskriften skulle ställa ut. Bokmässan ändrade sig och portade Nya Tider, men ändrade sig sedan igen och slog fast linjen "det som är lagligt principiellt kan finnas och uttryckas på en bokmässa.

Frågan är aktuell på nytt efter att Expo rapporterat att en av personerna bakom en film med uppmaningar om att söka upp och skrämma journalister är redaktör och medgrundare på just Nya Tider. Bokmässans vd Maria Källström har sagt att mässan granskat filmen men att den inte lett till polisanmälan och "för oss går gränsen vid svensk lag".

Nya Tider har en upplaga på 4 147 exemplar, kommer ut en gång i veckan och får 3,4 miljoner kronor, 350 000 euro, i presstöd i år. Att tidningen får stödet har väckt debatt.

Källor: Expo, Nya Tider, Expressen, Dagens Nyheter.

– Jag uppskattar väldigt mycket att de svenska kollegerna fört upp det här till diskussion. Vi måste diskutera bojkottfrågan. Å andra sidan är vi ganska isolerade från resten av Norden här i Finland, särskilt de finska författarna. För oss är det extra viktigt att vara med i sammanhang där yttrandefrihet diskuteras, och också i de sammanhang där den är hotad, för att försvara den och utgöra en motkraft, säger hon.

– Det extremhögern helst vill är att människor isolerar sig, blir villrådiga och fattar snabba radikala beslut. Men det är inte alltid rätt att lämna arenan åt dem heller. Det är i själva verket mycket svårt att veta vad man borde göra just nu.

Hon påminner om diskussionen i Finland när Ryssland var temaland för bokmässan i Helsingfors 2015. Då talade en del finska aktörer om bojkott, på grund av yttrandefrihetssituationen i Ryssland. Men Finlands PEN bestämde sig i stället för aktivt deltagande, med egna inbjudna författargäster, stark närvaro och kritiska programpunkter.

"Mässan har gått i fällan"

– Om Nya Tider finns med är situationen ohållbar, säger Kjell Westö. Hans nya roman Den svavelgula himlen kommer ut i höst, på Schildts & Söderströms, på Otava på finska och på Bonniers i Sverige. För honom och hans tre förlag står alltså ganska mycket på spel om han väljer att bojkotta mässan.

– Uttalandet från mässans vd Maria Källson i slutet av förra veckan tyder dessvärre på att mässledningen är obotfärdig. Men jag är väldigt glad så länge Bonniers, och andra stora förlag som Natur och Kultur och Norstedts försöker diskutera med Mässan och få dem att ändra åsikt, säger Westö.

– Jag kan inte sitta där och prata om min bok och veta att tiotals och åter tiotals svenska kolleger som jag respekterar och delar samhälls- och samtidsanalys med bojkottar mässan och har alternativt program på annat håll.

Listan på svenska författare som tänker bojkotta mässan på grund av att Nya Tider – över 180 namn på måndag – omfattar både mer och mindre kända namn. Många ger ut böcker i år och skulle ha haft betydande programpunkter på mässan, till exempel Johannes Anyuru. Flera ledamöter av Svenska Akademien har skrivit på, till exempel Klas Östergren och Sara Stridsberg, båda aktuella med utgivning i år.

Finlandssvenska författare som meddelat om bojkott är Monika Fagerholm, Oscar Rossi, Daniela Floman, Ralf Andtbacka, Lars Sund, Peter Mickwitz och Matilda Södergran.

– Jag har fört diskussioner med alla mina förlag, och med flera svenska kolleger, säger Westö.

– Vi är överens om att det är etiskt ohållbart att agera som mässan gör och släppa in Nya Tider i år igen. Det är bara att kolla vad med Nya Tider lierade Nordfront sysslade med när de gästade mässan i fjol. De gick omkring och fotograferade meningsmotståndare ur så ofördelaktiga vinklar som möjligt och hängde sedan ut dem på sin sajt som "samhällsparasiter", "toksionister", "kulturfeminister" med mera. Vi vet från historien att det är så totalitära ideologier agerar när de förtäckt uppmanar till våld. Nya Tider ser kanske mer rumsren ut på ytan men det är samma ideologi där under. Och det är där bokmässan gått i fällan. Det är en annan klassisk taktik, att utnyttja demokratiska instanser och forum för i grunden antidemokratiska syften. Vi lever nu i en så laddad tid att vi inte har råd med eftergifter mot några som helst extremister, varken högerextrema eller jihadister. Fortsätter det som nu i tio år till så kommer demokratierna att vara hotade på allvar.

– Vi lever nu i en så laddad tid att vi inte har råd med eftergifter mot några som helst extremister, varken högerextrema eller jihadister. Fortsätter det som nu i tio år till så kommer demokratierna att vara hotade på allvar, säger författaren Kjell Westö. Bild: Cata Portin

Artikeln har uppdaterats måndag 24.4 klockan 19.53 med namn på finlandssvenska författare som meddelat om bojkott.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning