Finland söker EU-stöd för Microsoft-uppsagda

Bild: Vesa Moilanen

Finland söker finansiering av EU till stödåtgärder för dem som sägs upp vid Microsoft.

Arbets- och näringsministeriet bereder en ansökan som ska lämnas in till EU i början av hösten. Sedan tar det ungefär ett halvt år när ansökan behandlas.

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) uppger att tjänsterna till de uppsagda ändå sätts igång genast. Det handlar om offentliga stödåtgärder och Microsofts egna stödåtgärder.

– Vi har goda erfarenheter av att EU-stöd gör det möjligt att effektivare skräddarsy tjänsterna till de uppsagda, säger Lindström.

I Finland pågår redan motsvarande EU-stödda projekt på grund av Broadcoms, programmeringsbranschens och Microsofts tidigare uppsägningar. EU:s del av finansieringen är 60 procent och de nationella stödens 40 procent.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54