Finland söker EU-stöd för Microsoft-uppsagda

Bild: Vesa Moilanen

Finland söker finansiering av EU till stödåtgärder för dem som sägs upp vid Microsoft.

Arbets- och näringsministeriet bereder en ansökan som ska lämnas in till EU i början av hösten. Sedan tar det ungefär ett halvt år när ansökan behandlas.

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) uppger att tjänsterna till de uppsagda ändå sätts igång genast. Det handlar om offentliga stödåtgärder och Microsofts egna stödåtgärder.

– Vi har goda erfarenheter av att EU-stöd gör det möjligt att effektivare skräddarsy tjänsterna till de uppsagda, säger Lindström.

I Finland pågår redan motsvarande EU-stödda projekt på grund av Broadcoms, programmeringsbranschens och Microsofts tidigare uppsägningar. EU:s del av finansieringen är 60 procent och de nationella stödens 40 procent.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning