Finland skickar coronahjälp till Indien

En lång rad länder har skickat coronahjälp till Indien på grund av den kritiska situationen på landets sjukhus. Här lastas syrgasflaskor på ett indiskt flygplan i Tel Aviv i Israel. Bild: Menahem Kahana/Lehtikuva

I försändelsen ingår syrgasflaskor och pulsoximetrar.

Finland skickar materialhjälp till Indien för att hjälpa landet att hantera det svåra coronaläget. Indiens hälsovårdssystem är för närvarande överbelastat på grund av coronapandemin.

Den finska försändelsen består främst av syrgasflaskor och pulsoximetrar, som används för att mäta syremättnaden i blodet.

De indiska myndigheterna har begärt materiellt bistånd från EU-länderna eftersom det råder brist på mediciner och syre i landet.

Materialet sänds via EU:s civilskyddsmekanism som en del av unionens gemensamma biståndsinsats. I samma fraktflygplan finns respiratorer från Tyskland och syrgasflaskor från Grekland. Europeiska kommissionen samordnar biståndet.

Inrikesministeriet beslutade på tisdagen att därtill erbjuda materiellt bistånd till Nepal efter att landet bett om hjälp av EU:s civilskyddsmekanism.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning