Finland ska stödja kvinnor som vill medla fred – målet är fler kvinnliga fredsbevarare

Tuula Haatainen (SDP) anser att det behövs fler kvinnor bland Finlands fredsbevarare. Arkivbild. Bild: Johannes Tervo

Riksdagens vice talman Tuula Haatainen (SDP) vill se fler kvinnor bland Finlands fredsbevarare.

Ett mål för Finlands utrikespolitik är att öka mängden kvinnor som beger sig ut på fredsbevararuppdrag. Riksdagens vice talman Tuula Haatainen gav sitt fulla stöd för detta under sitt tal på en konferens för världens kvinnliga beslutsfattare i Reykjavik.

Haatainen förargas över att vi lever i en tid där demokratin utsätts för påhopp från många olika håll, och där kvinnors rättigheter och jämställdhet ifrågasätts.

– Det är viktigt att även kvinnor i sårbara förhållanden har en jämställd möjlighet att delta i det samhälleliga beslutsfattandet, vare sig det handlar om politik, ekonomi, säkerhet eller sociala frågor. Kvinnor ska också i konfliktsituationer få sitta med vid borden där det förhandlas om fred. Enda chansen att nå en hållbar fred och utveckling är att ingen grupp i samhället känner sig utanför, sade Haatainen i sitt tal.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning