Finland ska stödja kvinnor som vill medla fred – målet är fler kvinnliga fredsbevarare

Tuula Haatainen (SDP) anser att det behövs fler kvinnor bland Finlands fredsbevarare. Arkivbild. Bild: Johannes Tervo

Riksdagens vice talman Tuula Haatainen (SDP) vill se fler kvinnor bland Finlands fredsbevarare.

Ett mål för Finlands utrikespolitik är att öka mängden kvinnor som beger sig ut på fredsbevararuppdrag. Riksdagens vice talman Tuula Haatainen gav sitt fulla stöd för detta under sitt tal på en konferens för världens kvinnliga beslutsfattare i Reykjavik.

Haatainen förargas över att vi lever i en tid där demokratin utsätts för påhopp från många olika håll, och där kvinnors rättigheter och jämställdhet ifrågasätts.

– Det är viktigt att även kvinnor i sårbara förhållanden har en jämställd möjlighet att delta i det samhälleliga beslutsfattandet, vare sig det handlar om politik, ekonomi, säkerhet eller sociala frågor. Kvinnor ska också i konfliktsituationer få sitta med vid borden där det förhandlas om fred. Enda chansen att nå en hållbar fred och utveckling är att ingen grupp i samhället känner sig utanför, sade Haatainen i sitt tal.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning