Finland ska minska utsläppen med 39 procent

EU har nått samförstånd om hur länderna sinsemellan ska fördela klimatmålen för 2030. För Finland betyder uppgörelsen en utsläppsminskning på 39 procent.

EU:s medlemsländer, Europaparlamentet och kommissionen har i dag preliminärt kommit överens om hur man sinsemellan ska fördela klimatmålen fram till 2030 för de branscher som står utanför handeln med utsläppsrätter.

Enligt förordningen ska Finland skära i sina utsläpp med åtminstone 39 procent mätt från 2005-års nivå fram till 2030. Minskningarna bestäms utifrån ländernas bruttonationalprodukt.

– Uppgörelsen är ett betydande steg mot att verkställa Parisfördraget i EU. Finland hör till de länder med de hårdaste minskningskraven, men vi har redan kommit i gång med förberedelserna, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen. (C).

Utsläppsminskningarna gäller de branscher som står utanför handeln med utsläppsrätter, det vill säga trafik, jordbruk, uppvärmning och avfallshantering.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning