Finland satsar på individualiserad medicin

Bild: Mostphotos

Fyra nationella vårdrelaterade kunskapscenter och tio biobanker ska styra Finland mot en mer individuell behandling av sjukdomar. Samarbetet ska också dra in investeringspengar, säger man på Social- och hälsovårdsministeriet.

Det kallas individualiserad medicin, men också personaliserad medicin, precisionsmedicin, individanpassad behandling eller skräddarsydd behandling. I dag vet man att till exempel bröstcancer inte är en enda sjukdom med ett enda förutsägbart sjukdomsförlopp utan att man har att göra med flera subtyper av sjukdomen. När också patienters gener och levnadsvanor skiljer sig från varandra behöver behandlingar skräddarsys.

För att ta fram exaktare diagnostik, hitta mer effektiva – i dag oftast dyra – behandlingar och förstå sig bättre på prevention formas nu fyra stora center i Finland samtidigt som en del av lagstiftningen kring registerinformation och forskning reformeras.

Först ut är det nationella cancercentret Fican, som består av fem lokala enheter och ett med koordineringsansvar. De lokala centren är redan grundade och den sista, koordinerande, enheten körs upp i år. Fican (en ordlek som anspelar på Barack Obamas devis Yes we can! och bygger på orden Finland och cancer) är inga byggnader där en patient kan knacka på dörren, utan ett samarbete mellan de bästa experterna på cancersjukdomar. Målet är att samordna den kunskap som finns både i grundforskningen och på universitetssjukhusens kliniker. I praktiken kan arbetet handla om att skriva nya vårdrekommendationer, men också om att tillsammans utnyttja dyr apparatur effektivt.

Genomcenter och neurocenter

Förutom cancercentren grundas ett nationellt läkemedelsutvecklingscenter nästa år. För det har regeringen lovat trygga finansieringen 2019–2022.

– Vi har toppforskning, men lyckas inte vidareutveckla resultaten till kommersiella produkter. Vi har helt enkelt inte alla pengarna, men det finns miljarder att hämta därute i världen och därför behöver vi skapa ett forskningsvänligt ekosystem som kan locka investerare och samarbetspartner, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C).

Ytterligare två nationella center är på gång: ett genomcenter och ett neurocenter. Det förra ska arbeta för att genetisk kunskap blir till patientnytta, det senare ska arbeta för patienter med olika neurologiska och hjärnrelaterade sjukdomar.

I Finland finns också tio biobanker, som gick samman i ett andelslag i fjol och ska samarbeta med de nationella centren. Det är den här samlade kunskapen ihop med bland annat ett högklassigt ICT-kunnande och mycket registerdata som ska locka investerare inom läkemedelsindustrin för att på sikt både hjälpa patienter och skapa nya arbetstillfällen i Finland.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03