Finland satsar 10 miljoner euro på fredsarbetet i Irak

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen representerar Finland på en återuppbyggnadskonferens i Kuwait onsdagen den 14 februari.Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Finland donerar 10 miljoner euro till freds- och återuppbyggnadsarbetet i Irak. Det uppger Utrikesministeriet i ett pressmeddelande.

– Det finska bidraget kommer främst att användas till minröjning och humanitära hjälpinsatser i Irak, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen (Saml).

Finland lägger särskild fokus på att förbättra kvinnornas ställning och främja den nationella försoningsprocessen. Minister Virolainen deltar den 14 februari i en konferens om återuppbyggnadsarbetet i Irak. Konferensen, som ordnas i Kuwait, betonar vikten av privata investeringar för att påskynda återuppbyggnaden av den irakiska infrastrukturen.

En stor del av landet är i ruiner efter kriget mot IS och tidigare väpnade konflikter. Iraks intäkter från oljeindustrin har därtill sjunkit drastiskt på grund av de militära konflikterna och det sjunkande världsmarknadspriset på olja.

Finland har stöttat Irak med sammanlagt 18 miljoner euro sedan 2014. Merparten av stödet har öronmärkts som humanitärt bistånd till de områden som har befriats av IS.