Finland sänder experthjälp till Moçambique efter cyklonkatastrofen

Bybor bär på kistan med Tomas Joaquim Chimukme till hans begravning. Chimukmes hem kollapsade under cyklonen i Beira. Bild: Lehtikuva/AFP/Yasuyoshi Chiba

Inrikesministeriet har beslutat att sända en finländsk specialist för att bistå i återuppbyggandet av datakommunikationerna.

Finland har svarat på biståndsbegäran som kommit via FN:s kontor för samordning av humanitära frågor och Europeiska unionens civilskyddsmekanism genom att sända experthjälp till Moçambique.

Den första experten som ska sändas ut via Räddningsinstitutet är redan på väg till området, skriver Inrikesministeriet i ett pressmeddelande.

Experten kommer att ingå i det internationella humanitära partnerskapets team (International Humanitarian Partnership, IHP) och bistå med att bygga upp och upprätthålla kommunikationsförbindelser. Insatsen beräknas pågå cirka en månad.

Finland har också erbjudit andra experters hjälp till hanteringen av översvämningsskadorna. Räddningsinstitutet ansvarar för de praktiska arrangemangen då experter sänds ut.

Det var i slutet av förra veckan som cyklonen Idai slog till i Moçambique. Enligt FN kan det vara den värsta katastrofen förorsakad av väder som drabbat det södra halvklotet. Enligt uppskattningar drabbades 1,7 miljoner människor av cyklonens framfart i Moçambique, och uppemot 1 000 personer befaras ha omkommit.

Bild: TT

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning