Finland säljer allt mer till Sverige – projektchefen från Kaskö jobbar i svenskt berg

Patrik Chryssanthou (t.v) och Tanel Ahosepp jobbar för JT Arbeten från Vanda som förstärker bergs- och tunnelkonstruktioner. Patrik Chryssanthou från Kaskö är arbetsledare i företaget som bygger bergsrum för ett av Europas största underjordiska avloppsverk. Det ligger i Henriksdal i Stockholm. Bild: Ari Luostarinen

Sju miljarder euro hämtar finländsk ekonomi i Sverige – bland dem finns många småföretag som säljer grönsaker, lastbilskörslor eller trygghetsalarm.

STOCKHOLM Inne i Henriksdalsberget i Stockholm klättrar vi nerifrån huvudtunneln via byggställningar upp i en liten bergshålighet, som ska bli det tekniska utrymmet TC2.– Tio minuter kan vi vara här....