Finland säger upp skatteavtalet med Portugal – tänker olika om beskattning av pensioner

President Sauli Niinistö beslutade på onsdagen att Finland säger upp sitt skatteavtal med Portugal. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Finlands skatteavtal med Portugal sägs upp i dag torsdag. Länderna är oense om Finlands rätt att beskatta pensioner.

President Sauli Niinistö beslutade på onsdag att Finland säger upp sitt skatteavtal med Portugal redan följande dag.

Skatteavtalet mellan Finland och Portugal är inte längre förenligt med Finlands nuvarande skatteavtalspolicy. Avtalet begränsar bland annat Finlands rätt att beskatta vissa pensioner som betalas till finländare bosatta i Portugal.

Finansministeriet målar upp två scenarier: antingen informerar Portugal Finland om godkännandet av det nya skatteavtalet före utgången av november. I det här fallet träder avtalet i kraft vid årsskiftet, men beskattningen av pensioner ändras efter en övergångsperiod, från och med 2022. Förändringen gäller pensioner som är beskattningsbara i Portugal.

Den andra möjligheten är att Portugal låter bli att underrätta Finland om godkännandet av det nya skatteavtalet inom utsatt tid. I så fall befinner sig Finland och Portugal i ett avtalslöst läge från och med 2019, och beskattningen av pensioner ändras redan nästa år.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46