Finland pressar på gemensamt nordisk e-id: "Vad är tidsplanen?"

Bild: Heikki Saukkomaa/LEhtikuva

I flera år har Nordiska rådet varit överens om att avskaffa gränshinder och gå in för ett gemensamt elektroniskt identifikationssystem. Finlands delegation anser att koordineringen lämnar en del att önska.

Nordiska rådet sade för tre år sedan ja till ett förslag om att alla nordiska länder ska känna igen varandras personnummer och id-handlingar och arbeta för en enhetlig elektronisk identifikation. Men...