Finland planerar för fjärrstyrda flygplatser

Den första fjärrstyrda flygplatsen kommer öppna i Finland tidigast om tre år. Det säger Matts-Anders Nyberg, direktör på det nygrundade flygkontrollbolaget ANS Finland. Bolaget säger också att Åbo flygplats fortsätter ha flygledningen dygnet runt och därför också sjöräddningshelikopter.

I april startade Kommunikationsministeriet det statliga bolaget Air Navigations Services Finland, ANS. ANS ansvarar för luftrum och flygledning i Finland. Tidigare skötte Finavia de här uppgifterna.

– Förnyelsen gjordes för att spara pengar och förbättra tjänsterna, säger Raine Luojus, verkställande direktör för ANS.

Bolagets kostnader är till 60 procent löner, även om 200 personer fick gå när ANS grundades. Efter utbildningen på ett och ett halvt år är en flygledares månadslön mellan 3 000 och 4 000 euro. Mer erfarna flygledare får 8 500 till 10 000 euro.

– Det är konkurrenskraftiga löner jämfört med andra flygledare i Europa och jämfört med andra yrken i Finland, säger direktör Matts-Anders Nyberg på ANS.

Ni vill spara pengar. Är flygledarnas löner rimliga, tycker du?

– Ganska. Men flygledare behöver inte ha en högre utgångslön. Vi vill se en måttlig utveckling av lönerna, säger Nyberg.

Under ANS första dryga åtta månader kan bolaget enligt Luojus redovisa en tillväxt på åtta procent.

I dagsläget omsätter ANS 83 miljoner euro årligen. Den största inkomstkällan är flygledningsavgifter, som uppbärs för varje kilometer ett flygplan färdas i Finlands luftrum. Den vill ANS sänka för att locka fler flygbolag att välja en rutt över Finland. Nästan hälften av all flygtrafik i Finland varken landar eller lyfter här.

Sedan 2016 får flygbolag välja den rutt i Nordeuropa där flygledningsavgifterna är lägst. I praktiken betyder det här att ett flyg från Tokyo får flyga över Estland för att landa i Helsingfors, även om flygplanet då förbrukar mer bränsle.

– Vi tänker föreslå att bolag alltid ska välja den mest miljövänliga rutten, men det är troligtvis omöjligt på europeisk nivå, säger Luojus.

Fjärrstyrt blir dyrt

ANS planerar fjärrstyrda flygplatser. Fördelen är att flygledare inte behöver åka till en flygplats för att sköta en landning och sedan inte göra någonting i flera timmar. Flygplatserna tillåts även vara öppna dygnet runt. I sådana fall kunde alla 22 flygledningstorn ersättas av en flygcentral.

Raine Luojus på ANS Finland vill att fler flygbolag ska välja rutten över Finland i framtiden. – Då behöver flygledningsavgifterna sänkas så vi kan konkurrera med andra länder, säger han. Bild: Niklas Tallqvist

– Vi är väldigt nära att införa fjärrstyrning. Om en upphandling börjar bland andra bolag med flygledningstjänster är vi redo, säger Luojus.

Det är upp till Finavia, menar Luojus.

Enligt Nyberg kommer det ändå ta tre till fem år innan den första fjärrstyrda flygplatsen kan öppna. Och i så fall finns det risker.

– Alla flygledare vill kanske inte flytta till Helsingfors, säger Nyberg.

Att all information och infrastruktur sköts centralt gör att sårbarheten för ett terrorattentat eller en cyberattack ökar.

– Det måste finnas backup på andra ställen än flygledningscentralen, säger Nyberg.

ANS har bekantat sig med fjärrstyrning utomlands och gjort en egen simulation.

– Det finns inga färdiga teknologiska produkter ännu. Vi vill inte vara försökskaniner, säger Nyberg.

Men Luftfartsverket i Sverige införde fjärrstyrning 2015.

– Det svenska systemet är en rätt konservativ lösning. Sensorerna och datakommunikationen är dyra, säger Nyberg.

Luftfartsverket kommer under de tre kommande åren införa fjärrstyrning på ytterligare sex flygplatser. Per Fröberg, pressansvarig på Luftfartsverket, är nöjd.

– Vi har utvecklat en produkt och visat att den fungerar, säger Fröberg.

ANS säger nu att flygledningstornet i Åbo fortsätter att vara bemannat dygnet runt och att sjöräddningshelikoptern stannar kvar. Om Åbo flygplats hade fått fjärrstyrning skulle helikoptern sannolikt ha flyttats till Helsingfors. Då skulle avståndet till uppdrag i Ålands skärgård ha varit betydligt längre.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03