Finland och Sverige vädjar till EU: Satsa på förnybar energi

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) har tillsammans med sin svenska kollega skickat ett brev till Europaparlamentets ledamöter. De förespråkar användningen av bioenergi. Bild: Lehtikuva/Anniina Luotonen

I ett brev till Europaparlamentet påminner Finland och Sverige ledamöterna om betydelsen av hållbar bioenergi i strävan att uppnå EU:s klimat- och energimål för 2030.

Det är bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) och Sveriges samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) som har formulerat ett brev till ledamöterna i Europaparlamentet.

Den 17 januari röstar Europaparlamentet om förnybartdirektivet (RED II). Bioenergin står för en betydande andel av den EU:s förnybara energi. Genom hållbar bioenergi kan man uppnå klimatmålen i hela EU och i många medlemsstater, anser ministrarna.

– Finland har under lång tid arbetat aktivt i Bryssel för ett förslag som garanterar att bioenergin är hållbar och kan fortsätta bidra till klimatmålen och andra positiva effekter. Jag och minister Baylan beslutade att förena våra krafter och sända ett gemensamt brev till EU-parlamentarikerna före den viktiga omröstningen nästa vecka, säger minister Tiilikainen.

Omröstningen är ett viktigt steg inför förhandlingarna den hållbara bioenergins förutsättningar. Efter Europaparlamentets omröstning inleds trepartsförhandlingar mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. De beslutar om förnybartdirektivet slutliga innehåll.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46