Finland och Sverige undertecknade avtal om fördjupat beredskapssamarbete

Finland och Sverige intensifierar sitt försvarssamarbete. Arkivbild. Bild: Erik Sandström/SPT

Finland och Sverige stärker den civila beredskapen genom att fördjupa sitt samarbete.

På onsdagen undertecknade inrikesminister Maria Ohisalo och svenska kollegan Mikael Damberg ett avtal om ett fördjupat samarbete. I och med avtalet ska Finland och Sverige intensifiera sitt samarbete och informationsutbyte i frågor som gäller civil beredskap och räddningsväsendet.

Ministrarna säger i ett pressmeddelande att det redan finns en stark grund för det fördjupade samarbetet. Det finns gemensamma utmaningar inom säkerhetsfrågor som till exempel ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i närområdet, klimatförändringen och den sårbarhet ländernas ömsesidiga beroendeförhållande innebär för samhället.

"Vårt gemensamma mål är att samarbetet mellan våra länder inom områdena krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst ska stärkas ytterligare så att vi gemensamt kan möta den komplexa hotbild vi står inför", säger Ohisalo och Damberg.

Med civil beredskap avser man de åtgärder som tryggar samhällets vitala funktioner, befolkningens basförsörjning och statens handlingsförmåga i en krissituation. Inrikesministeriets verksamhetsområde omfattar i synnerhet räddningsväsendet och det civila försvaret.

De två länderna kommer också i fortsättningen att själva ansvara för samhällets resiliens. Man räknar med att ett djupare samarbete mellan grannländerna kommer att öka kompetensen, skapa synergieffekter och ge en bättre möjlighet att planera, öva och ha beredskap för olika slags krissituationer.

Ett fördjupat samarbete skapar också bättre förutsättningar att effektivt ge och ta emot bilateralt stöd och bistånd.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning