Finland och Sverige stärker tillsammans positioner inom skogsforskning

Tolv skogsforskningsprojekt får finansiering genom bilateralt projekt och stärker därmed Finlands och Sveriges roller som skogsnationer.

Det var med anledning av Finlands 100-årsjubileum som Sverige 2017 donerade 2,3 miljoner euro till det som nu är det bilaterala skogsforskningsprojektet Tandem Forest Values.

En internationell panel har valt ut tolv projekt som ska få finansiering ur projektet. Dessa fokuserar på hållbar skogskötsel och på nya produkter och processer inom bioekonomi. För vart och ett av projekten anställs en forskare som under två års tid turvis arbetar i Sverige och Finland.

Från Finland medverkar Naturresursinstitutet, Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet samt Östra Finlands universitet. Från Sverige medverkar Svenska lantbruksuniversitetet, Umeå universitet, Kungliga tekniska högskolan samt Luleå universitet. Samtliga projekt inleds i höst.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03