Finland och Sverige fördjupar sitt skogssamarbete

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vill fördjupa skogssamarbetet inom ett flertal områden. Bild: Jord- och skogsbruksministeriet/Sari Gustafsson

EU:s klimatpolitik sporrar Finland och Sverige att fördjupa sitt samarbete inom skogssektorn. Vi måste rätta till missförstånden i Bryssel, säger ländernas jord- och skogsbruksministrar med en mun.

Det var en samstämmig duo som höll presskonferens på Hanaholmen på onsdagen. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vill fördjupa skogssamarbetet inom ett flertal områden.

– Då EU fattar beslut som berör skogsbruket, försätts vi ofta i offside. Vi måste förena våra krafter för att kunna påverka besluten i EU, säger Leppä.

En gemensam nagel i ögat är EU:s försök att begränsa skogsavverkningarna med hänvisning till klimatutsläppen och behovet att bevara kolsänkorna i skogarna.

– Vi har världens hållbaraste skogsbruk i Finland och Sverige. Om vi ska satsa på en biobaserad ekonomi så måste vi kunna förlita oss på skogen. Och det förutsätter att man inom EU förstår vad som är hållbart skogsbruk, säger Bucht.

Sverige och Finland vill nu garantera möjligheten att utöka skogsavverkningarna utan att EU sätter käppar i hjulet.

– I både Finland och Sverige har vi lyckats fördubbla den totala mängden biomassa och den årliga tillväxten i skogarna de senaste 100 åren, trots att vi har utökat avverkningarna. Det bevisar att vårt skogsbruk vilar på en hållbar grund, säger Leppä.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä vill nu utöka de finska avverkningsvolymerna med 15 miljoner kubikmeter per år. Hans svenske kollega Svern-Erik Bucht vill inte precisera en siffra för Sveriges del, men är inne på samma spår.

Upprinnelsen till Sveriges och Finlands skogssamarbete är Sveriges 100-årspresent till Finland som går ut på att Sverige förbinder sig att finansiera 12 doktorandtjänster inom skogsforskning. Tjänsterna lediganslogs i december i fjol och har hittills inbringat sammanlagt 72 ansökningar. Gallringen av kandidaterna fortgår under våren.

Vänligt sinnade konkurrenter

– Vi är konkurrenter på världsmarknaden, men det lönar sig att samarbeta inom forskningen för att ta fram nya innovationer och produkter som gynnar bägge länder, säger Leppä.

Enligt ministrarna ska man inte överdriva den ekonomiska konkurrensen inom skogsindustrin då skogsbolagen efter diverse fusioner redan nu har verksamhet i bägge länder.

Det vetenskapliga samarbetet går bland annat ut på att satsa fullt ut på bioenergi och ersätta plastprodukter med träbaserade material. Bioekonomiska innovationer står i fokus för projektet. Ministrarna vill främja forskning som hjälper textilindustrin att byta ut bomull och oljebaserade råmaterial till träfibrer. Trähusbyggandet är ett annat skötebarn som ska omhuldas med statlig uppbackning.

– Jag är lite avundsjuk på Sveriges fenomenala förmåga att satsa på träbaserat byggande. Där har vi något att lära oss i Finland, inflikar Leppä.

Följaktligen anser Leppä att Finland borde se över sina upphandlingsregler och förnya lagstiftningen för att gynna satsningar på trähusbyggandet.

Forskningssamarbetet ska koordineras av den Teknologiska forskningscentralen VTT och dess rikssvenska systerorganisation Research Institutes of Sweden (RISE). Den totala budgeten går lös på 150 miljoner euro och hälften av detta belopp ska finansieras med statliga medel.

– Forskningssamarbetet ska köra i gång för fullt nästa år, säger Bucht.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03