Finland nominerar skärgårdsområden i Saimen till Unescos lista över världsarv

Finland har lyckats öka populationen av saimenvikare till cirka 400 individer. Bild: Mervi Kunnasranta/Miljöförvaltningen

Skyddet av saimenvikaren är en symbol för det finländska naturskyddet, säger miljö- och klimatministern.

Finland nominerar skärgårdsområden i Saimen där saimenvikaren lever till Unescos lista över världsarv, meddelar Miljöministeriet på onsdagen.

Finland har i sin världsarvsstrategi fastställt att endast särskilt värdefulla objekt ska nomineras till listan.

"Det stämmer verkligen in på den skärgård där saimenvikaren lever", säger Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) i ett pressmeddelande.

"Skyddet av saimenvikaren är en symbol för det finländska naturskyddet och det kräver kontinuerliga ansträngningar", säger ministern.

En förutsättning för att något ska tas upp på Unescos världsarvslista är att bevarandet av dess värde är tryggat. Därför ska en nationalstadspark i Nyslott inrättas och nätfisket begränsas, uppger Mikkonen. Kostnaderna för det beräknas uppgå till cirka 210 000 euro.

Det intresse som ett världsarvsobjekt väcker har i Finland lett till ett märkbart uppsving för ekonomin i det området, meddelar Miljöministeriet.

Som minst har populationen av saimenvikare bestått av 130–160 individer. Man har lyckats öka populationen till cirka 400 individer, men klimatförändringen utgör ett allvarligt hot mot saimenvikaren.

Ministerierna har för avsikt att sända en uppdaterad förslagslista till Unesco senast under januari 2021.

På världsarvslistan finns för närvarande 1 121 objekt, varav 213 objekt representerar naturarvet.

Sex av Finlands sju världsarvsobjekt representerar kulturarv och ett av dem, Kvarkens skärgård, naturarv.

Syftet med Unescos världsarvskonvention är att trygga bevarandet av det globalt sett mest värdefulla natur- och kulturarv.

En förutsättning för att ett något ska tas upp på Unescos världsarvslista är att det är av särskilt stort universellt värde och att bevarandet av dess värde är tryggat.

Beslut om objekt som ska tas upp på världsarvslistan fattas av Unescos världsarvskommitté, som sammanträder årligen och består av representanter för 21 stater som är parter i världsarvskonventionen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning