Finland medlare då Ryssland riskerar sparkas ur Europarådet

Det vore väldigt allvarligt om Ryssland lämnar Europarådet. Då skulle vi få en ny skiljelinje som påminner om den som fanns innan Berlinmuren föll, varnar generalsekreterare Thorbjørn Jagland i en intervju för HBL. Bild: Leif Weckström

Människorättsorganisationen Europarådet står inför sin svåraste kris någonsin då Ryssland i protest mot sanktioner har slutat betala medlemavgift och riskerar utestängas ur organisationen. Blivande ordförandelandet Finland försöker nu övertala Ryssland att betala och stanna kvar.

Samtidigt som Finland tar över ordförandeskapet i Europarådet i slutet av månaden tampas den viktiga människorättsorganisationen med stora problem som beror på att Ryssland snart kan komma att utestängas ur församlingen. På torsdagen besökte Europarådets mångårige generalsekreterare Thorbjørn Jagland Helsingfors och utrikesminister Timo Soini (Blå).

Under Finlands ordförandeskap riskerar Europarådet stå inför ett ryskt utträde, "ruxit", vilket skulle innebära en dramatisk försämring av de mänskliga rättigheterna i Ryssland eftersom ryssarna då skulle förlora möjligheten att överklaga till Europadomstolen som reder ut brott mot de mänskliga rättigheterna.

Europarådet bildades 1949 och är den äldsta politiska samarbetsorganisationen i Europa. Rådet skapades för att säkerställa stabilitet och välfärd för att undvika nya konflikter efter andra världskriget.

Finland blev medlem 1989.

Europarådets viktigaste organ är ministerkommittén och den parlamentariska församlingen. Församlingen, som utgörs av parlamentariker från medlemsländerna, lägger fram motioner och rekommendationer som ministerkommittén tar ställning till.

I anknytning till Europarådet finns Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Europadomstolens domar är bindande för konventionsstaterna som har åtagit sig att trygga vars och ens grundläggande rättigheter och friheter. Man kan anmäla myndigheter i ett land och deras agerande till domstolen.

Regeringarna styr Europarådets arbete via ministerkommittén. Kommittén består av medlemsländernas utrikesministrar.

Ministerkommittén beslutar om huvudlinjerna för Europarådets politik och verksamhet. Ordförandeskapet i ministerkommittén roterar i alfabetisk ordning mellan länderna med sex månaders intervaller. Ordföranden representerar Europarådet i internationella sammanhang.

Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska rådet, som utgörs av stats- eller regeringscheferna i EU:s medlemsstater, eller Europeiska unionens råd, som är EU:s ena lagstiftande institution.

Problemen i Europarådet började 2014 då Ryssland med våld ritade om kartan i Europa och annekterade Krim varpå Europarådets parlamentariska församling bestämde sig för sanktioner som i sin tur gjorde att Ryssland som hade varit en betydande finansiär slutade betala medlemsavgift.

Rysslands skuld uppgår redan till tiotals miljoner euro och organisationen står inför svåra nerskärningar om landet fortsättningsvis vägrar betala. Tiden för att få Ryssland att stanna kvar i Europarådet håller på att löpa ut och deadline infaller i juni, strax efter att Finland ger över ordförandeklubban till nästa ordförandeland Frankrike.

Sedan i fjol deltar inte Ryssland längre i den parlamentariska församlingens arbete.

En rysk sorti vore ett stort bakslag för ryska medborgare som skulle förlora möjligheten att anmäla människorättsproblem Europadomstolen. Men ett ryskt utträde betecknas också som ett stort bakslag för det europeiska, liberala normbaserade systemet och för mänskliga rättigheter överlag.

Av en slump inleds Finlands ordförandeskap då krisen är inne i en avgörande fas.

– Finland har alltid varit en stark försvarare av mänskliga rättigheter och vi har stora förhoppningar inför Finlands ordförandeskap under de avgörande sex månaderna som kommer, säger generalsekreterare Jagland som varnar för att ett ryskt utträde skulle få negativa följder för Europa, men i synnerhet för ryssarna själva.

Ny skiljelinje i Europa

– Jag ser det som väldigt allvarligt om Ryssland lämnar Europarådet. Då skulle vi få en ny skiljelinje som påminner om den som fanns innan Berlinmuren föll. Det vore mycket illa för Europa, men framför allt för Ryssland och dess medborgare, säger Jagland i en intervju för HBL.

I och med att Ryssland har valt att inte längre sitta med i Europarådets parlamentariska församling, har landet förlorat inflytande över de utnämningar som görs i Europarådet. Det här har gjort att Ryssland har fjärmas från organisationen och farhågan är att landet snart ska tycka att det inte längre är någon vits med att vara med.

Bild: Leif Weckström

Ryska medborgare skulle drabbas mest

Trots den låsta situationen hoppas Jagland på en lösning.

– Det är förstås otänkbart att Europarådet skulle acceptera Rysslands annektering av Krim. Men vi kan kanske separera den frågan från Europarådets mandat att skydda mänskliga rättigheter oavsett situationen. Om Ryssland lämnar Europarådet vore det en sanktion som riktar sig mot ryska medborgare. Vårt uppdrag går ut på att skydda mänskliga rättigheter, säger Jagland och tillägger att den vanskliga uppgiften att få till stånd en lösnig på Krim och i östra Ukraina egentligen är frågor för OSSE och FN:s säkerhetsråd.

Jagland säger att en risk i sammanhanget är att det går som med brexit, det vill säga att vi står inför ett ryskt utträde trots att ingen först föreställde sig att så kunde ske.

– Risken är också att Ryssland målar in sig i ett hörn och försätter sig i en situation där det blir svårt för landet att igen komma med i Europarådets arbete.

Utrikesminister Timo Soini som var värd då Jagland besökte Helsingfors, sade att det jobbas hårt på en lösning men hur den kan komma att se ut ville han inte sia om.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning