Finland måste nå 75 procents sysselsättningsgrad för att ha råd med välfärden

Skogsindustrin hör till de branscher där man behöver mer arbetskraft. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Enligt tjänstemännen på Arbets- och näringsministeriet behövs invandrare på arbetsmarknaden för att nå sysselsättningsmålet.

– Finlands sysselsättning bör höjas för att vår välfärdsstat ska kunna upprätthållas. De enkla metoderna för att höja sysselsättningen har redan använts, så nu behöver vi gå in för besvärligare lösningar, säger kanslichef Jari Gustafsson vid Arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriet poängterar i sin tjänstemannarapport som publicerades på tisdagen att det finns mycket outnyttjad kompetens på arbetsmarknaden. Nu behövs åtgärder för att lösa matchningsproblemen.

Enligt tjänstemannagruppen borde Finland bli bättre på att locka till sig specialkompetens från utlandet.

– Den sjunkande nativiteten tvingar oss att söka metoder för att på medellång sikt höja sysselsättningsnivån till 78 procent, säger Gustafsson.

Arbetsgruppen föreslår en del konkreta åtgärder, bland annat att se till att det finns tillräcklig tillgång på bostäder i tillväxtcentrumen. Dessutom lyfter arbetsgruppen upp frågor som gäller bland annat jämställdhet i arbetet samt arbetslivets spelregler.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning