Finland måste aktivt söka EU-stöd

Det har i olika sammanhang framkommit att Finland har försummat chansen eller kommit för sent med att anhålla om bidrag av EU till olika stora och mindre stora projekt som vi hade varit berättigade till. Det är förståeligt när det förekommer i ett otal sammanhang.

Därför dristar jag mig att föreslå att regeringen tillsätter en speciell kommitté vilken har som uppgift att hålla sig ajour med vad som händer på alla områden som EU har statuerat som möjliga områden som beviljas stöd. Kommittén skulle då kunna uppmärksamgöra respektive instans eller ministerium att skrida till verket i god tid för att på bästa möjliga sätt åstadkomma en professionellt underbyggd och berättigad anhållan.

Jag är övertygad att det skulle bringa rätt mycket mera klirr i statens – vår – kassa.

Det lönar sig inte att vara mer återhållsam än "sydstaterna" som säkert har bättre koll på och utnyttjar varje möjlighet till EU-stöd.

Samma kommitté skulle ha till uppgift att följa upp resultaten i alla skeden.

Rainer W Harjulin, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning