Finland lättar på begränsningarna – allt det här ändras i dag

Utomhusmotion rekommenderas. Men även på idrottsplatserna måste man följa förbudet mot sammankomster med fler än 10 personer. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

I dag återvände eleverna till närundervisning och försäljningen av biljetter inom färjetrafiken tillåts igen. Även idrottsplatserna utomhus tas i bruk. De här reglerna gäller nu i Finland.

Finland hoppas så småningom kunna övergå från omfattande begränsningar till individuella begränsningar. Regeringen lättar stegvis på de olika begränsningarna som påverkat finländarnas vardag under de senaste två månaderna. Det råder fortsättningsvis ett flertal begränsningar i medborgarnas vardag och grundläggande rättigheter med anledning av coronavirusepidemin.

Utbildning och småbarnspedagogik

Grundskolorna öppnar igen från och med i dag. Det betyder en återgång till närundervisning men under kontrollerade former för att minska risken för smitta. Begränsningarna kopplade till småbarnspedagogiken upphör samtidigt.

Inga stora avslutningsfester ska hållas.

Universitet, yrkeshögskolor och andra utbildningsinrättningar får också återvända till närundervisning men distansundervisning rekommenderas i mån av möjlighet.

Offentliga sammankomster

Förbudet mot sammankomster med över 10 personer gäller till den sista maj medan förbudet för offentliga tillställningar med över 500 personer gäller till den 31 juli. Dessutom ska man undvika att vistas på allmänna platser i onödan.

Barn och unga

Kommunernas ungdomslokaler är stängda. Regeringen rekommenderar att ungdomsorganisationer och andra aktörer som ordnar ungdomsverksamhet också håller stängt.

Motion och idrott

Kommunala simhallar och idrottslokaler är stängda till slutet av maj. Regeringen rekommenderar att privata serviceproducenter också håller stängt. Tävlingar och andra motsvarade evenemang med över 10 personer får inte ordnas. Däremot öppnar idrottsplatser utomhus i dag men också på idrottsplatserna måste man följa förbudet mot sammankomster med fler än 10 personer.

Kultur

Statliga och kommunala museer, teatrar, kulturhus, bibliotek, bokbussar, arkiv, samlingslokaler och arbetscentraler är stängda till slutet av maj. Biblioteken får dock låna ut böcker. Regeringen rekommenderar att den privata och tredje sektorn agerar på samma sätt.

Arbete

Anställda inom den offentliga sektorn ska arbeta på distans om arbetsuppgifterna tillåter. Arbetsmarknadsaktörer inom den privata sektorn har också rekommenderat att arbetstagare arbetar på distans i mån av möjlighet.

Privata och offentliga arbetsgivare inom hälso- och sjukvården, socialväsendet, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten och polisväsendet kan temporärt avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsavtalslagen så länge som beredskapslagens paragrafer är i bruk.

Restauranger och kaféer

Restauranger, barer och kaféer måste hålla stängt fram till slutet av maj i enlighet med en lag som riksdagen röstade igenom i brådskande takt. Förbudet gäller inte försäljning av hämtmat.

Begränsningarna gäller inte restauranger i skolor, sjukhus och motsvarande institutioner samt personalrestauranger som serverar enbart företagens egen personal.

Biljettförsäljningen inom färjetrafiken öppnades upp på torsdagen. Arkivbild. Bild: Ritva Siltalahti/Lehtikuva

Stängda gränser

Inom Schengenområdet tillåts arbetsresor och annan nödvändig trafik. De som anländer till Finland för att jobba måste förbereda sig på att bevisa vid gränskontrollen uppge grunderna för att jobbet är nödvändigt.

Biljettförsäljningen inom färjetrafiken öppnas upp. Biljetter får säljas till alla som har tillstånd att inträda landet. Tillstånden kontrolleras vid hamnarna.

I dag öppnades tågstationen vid Helsingfors-Vanda flygplats. Lokaltågen får igen stanna vid flygplatsen.

Enligt Inrikesministeriet har alla finländska medborgare och personer bosatta i Finland rätt att återvända till och resa ut från landet men fritidsresor rekommenderas inte. Personer som återvänder till Finland från utlandet ska sätta sig i frivillig karantän i två veckor.

Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

Resor inom Finland är tillåtna.

Skydda riskgrupper

Det är fortfarande förbjudet att besöka boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper.

Det är förbjudet för utomstående att besöka vårdinrättningar och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Läkemedel och icke-brådskande hälsovård

Försäljningen av läkemedel, förnödenheter och tjänster som används inom sjukvården har begränsats.

Kommunerna har också rätt att tillfälligt avvika från tidsfristerna för icke-brådskande hälso- och sjukvård samt bedömningen av behovet av socialservice.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning