"Finland kunde bli en starkare fredsmäklare"

– Vi kunde tala mer om bakgrundsfaktorerna till varför människor flyr, säger Mahdi Abdile. Han arbetar vid Kyrkans utlandshjälp och har forskat i flera år i våld och extremism och vad som driver människor på flykt. Det här veckoslutet deltar han i Lovisa fredsforum. Bild: Anni Reenpää

– Vi är i topp då det gäller förtroende och kunde ha mycket att ge världen då det gäller fredsarbete. Det säger Mahdi Abdile, en av deltagarna i Lovisa fredsforum i år.

Finland kunde ha en större roll som internationell konfliktlösare eftersom landet ses som en neutral part, då västländer med kolonial historia och USA ofta misstänks ha en dold agenda, säger Mahdi Abdile. Han påpekar hur en talesman för muslimska brödraskapet i Libyen ville se en finländare som medlare i fredsprocessen i det andra libyska inbördeskriget, som startade 2014.

– Folk känner Martti Ahtisaari och Pekka Haavisto men det finns flera andra finländare som arbetar på viktiga poster.

Abdile har arbetat länge för Kyrkans utlandshjälp. På lördag deltar han i Lovisa fredsforums seminarium om flyktingkrisen.

– Den enda lösningen är att lösa konflikterna i de länder varifrån flyktingarna kommer ifrån. Vi kunde också tala mer om varför människor flyr.

Mahdi Abdile föddes i Mogadishu i Somalia 1970. Han kom till Finland som flykting 1990 och bor numera i Helsingfors.

Abdile har studerat och forskat i fredsarbete. De senaste tio åren har han specialiserat sig på vålds- och extremismförebyggande arbete, CVE (Countering violent extremism).

Abdile fick Finlands kristliga Fredsrörelses fredspris 2009, bland annat för det fredsprojekt han lett på Afrikas horn.

Lovisa fredsforum har ordnats sedan 1987. Programmet omfattar seminarier, torg- och parkevenemang, fredsmässor, konserter, konstutställningar och ett fredståg på Hiroshimadagen.

Nigeria, Kenya, Belgien

Abdile har mött många som drivit människor på flykt. Som en del av sitt arbete för Kyrkans utlandshjälp har han intervjuat många tidigare medlemmar av den militanta islamistiska organisationen Al-Shabab i Somalia och den nigerianska islamistgruppen Boko Haram.

– Arbetslöshet är en stor orsak till varför unga ansluter sig. De har ingenting och så erbjuds de 100–150 dollar i månaden.

Med vapen i hand och som medlem i en ökänd organisation blir en utslagen ung någon som andra känner skräckblandad respekt för. De grundläggande mekanismerna är likadana trots att extremrörelserna är olika. Al-Shabab är mansdominerad, medan Boko Haram har många kvinnor på ledande poster.

Det senaste året arbetade Abdile vid Europeiska fredsinstitutet EIP i Bryssel. Där deltog han i EIP:s projekt i Molenbeek, en invandrartät kommun i Brysselregionen, en dysfunktionell miljö som samhället lämnat vind för våg utan hälsovård och skola.

– Sätten för hur unga värvas och radikaliseras är de samma där.

Sysselsättning ger fred

När Abdile nu återvänt från Bryssel räknar han med att fortsätta sitt arbete för fred i Kenya och Somalia, eventuellt också Libyen och Kosovo. Tillsammans med Yle-journalisten Jeanette Björkqvist planerar Abdile en bok om våld och extremrörelser.

– Jag tror att fokus i mitt arbete i fortsättningen allt mer kommer att ligga på sysselsättningen av unga.

Abdile hoppas på en omprövning av metoderna för internationell krislösning. Han tror på nya stödmodeller där biståndshjälpen och den privata sektorn samarbetar för hållbara långsiktiga lösningar i stället för visstidsprojekt som inte ger bestående resultat. Abdile drömmer om ett pilotprojekt där man med nya metoder stärker ett krisdrabbat samhälle genom utbildning och sysselsättning och på så vis minskar risken för radikalisering och för det att människor tvingas fly.

– Om vi finner innovativa lösningar mot arbetslöshet har vi bra möjligheter att skapa en modell som kunde tillämpas också på annat håll.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning