Finland kräver striktare utsläppsgränser än EU-kommissionen

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) anser att EU ska kräva ännu striktare utsläppsgränser för nya bilar än kommissionens förslag. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

EU-kommissionen föreslår striktare utsläppsgränser för att tvinga biltillverkare att utveckla bilar med allt lägre utsläpp. Finland anser att kommissionens förslag inte går tillräckligt långt.

De föreslagna utsläppsgränserna för nya bilar är otillräckliga och bör skärpas för att uppfylla kraven i Parisavtalet, anser Finland. På måndag träffas EU:s miljöministrar i Luxemburg för att diskutera gränserna för CO2-utsläpp från nya bilar och skåpbilar.

Finland representeras på mötet av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).

EU-kommissionen presenterade ett förslag till förordning om gränserna för CO2-utsläpp för nya bilar och skåpbilar i november i fjol. Målet med förordningen är att tvinga biltillverkare att utveckla fordon med lägre utsläpp.

– Trafiken är den enda sektor där utsläppen inom EU har vuxit de senaste åren. Det här bör åtgärdas så snabbt som möjligt: lagstiftningen ska stödja en effektiv minskning av trafikutsläppen, säger Tiilikainen i ett pressmeddelande.

Förutom utsläppsgränserna ska mötet även diskutera dricksvattensdirektivet och EU:s klimatstrategi fram till 2050.

Därtill ska mötet godkänna slutsatserna för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, som innefattar EU:s plaststrategi.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03