Finland kräver att EU:s klimatmål siktar högre

Bild: Lehtikuva/Mikael Nybacka

Finland och några andra EU-länder driver på en högre ambitionsnivå i EU:s klimatpolitik. Bland annat vill Finland att utsläppshandeln ska omfatta uppvärmningen av fastigheter.

Finland driver tillsammans med Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige, Portugal och Luxemburg på högre ambitioner i EU:s klimatpolitik på medellång och lång sikt.

Ländernas miljöministrar träffades i Paris på onsdagen i avsikt att övertyga EU-kommissionen om att lägga fram en mer ambitiös utsläppsstrategi i linje med Parisavtalet, och en plan med flera hållpunkter för hur nettoutsläppen av växthusgaser ska fås ner till noll.

Finland föreslår att EU:s system för utsläppshandel framöver ska omfatta också uppvärmningen av fastigheter. För närvarande värms byggnaderna i Europa till 75 procent med fossila bränslen.

– Det är fint att Finland är med i den grupp som slår fast EU:s mål och medel för att vara en föregångare i klimatpolitiken, sade statsminister Juha Sipilä (C) på ett seminarium på onsdagen.

Finlands eget mål är att bli koldioxidneutralt till 2045. Bland annat ska Finland köra ner kolkraften före 2030.

De sju länderna gick inte ut med några nya konkreta procentmål, men Holland vill exempelvis att EU ska höja sitt mål för år 2030 till en 55 procents minskning av utsläppen, från nuvarande mål på 40 procent.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03